Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Redovisning

Här finns information och arbetsstöd inom redovisningsområdet och regler och riktlinjer kring representation.

Om redovisning i Nacka kommun

Den externa och interna redovisningen har flera olika syften och målgrupper. Den externa redovisningen bygger på de lagar och regelverk som gäller för kommunsektorn. Redovisningen främsta syfte är att förse kommunen och dess organisation med relevant och korrekt ekonomisk information för styrning, uppföljning och kontroll.

Dessutom finns ett nationellt intresse av att följa upp kommunens verksamheter. Detta sker bland annat via den bokslutsstatistik som SCB varje år begär in i det som kallas Räkenskapssammandraget (RS). Varje kommun sammanställer och lämnar in uppgifter och kostnader om de verksamheter som kommunen bedriver. För att kunna samla in dessa uppgifter på ett likartat sätt i Sveriges alla kommuner används exempelvis koddelen verksamhet. Jämförelserna går främst ut på att se hur mycket de olika verksamheterna kostar per invånare i kommunerna, kostnaderna relateras sedan till en vägd standardkostnad där hänsyn tagits till kommunens sociala och åldersmässiga struktur. För att statistiken ska bli relevant är det viktigt att BAS-kontoplanen för kommunerna följs. Nacka kommuns kodplan bygger på denna baskontoplan.

Sidan uppdaterades: