Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kodplan

Nacka kommuns kodplan hittar du i ekonomisystemet Business World. Kodplanen kommer att uppdateras under 2017 så att den stämmer överens med en kommunal normalkontoplan (Kommunbas 13).

Arbetet med att uppdatera och standardisera kommuns kontoplan kommer att göras under år 2017. Just nu har vi endast rättat till väsentliga avvikelser. Det vi har ändrat just nu är motparter, dessa var fel tidigare och har nu rättats till så att de stämmer med Kommunbas 13.

Övergång till kontoplan enligt Kommunbas 13

Huvudsyftet med en kommunal normalkontoplan är att medverka till en enhetlig redovisningsstandard för kommunernas externa redovisning. Syftet är också att underlätta inrapporteringen till det nationella räkenskapssammandraget.

Kommunen behöver renodla dimensionerna konto/slag och med införandet av Business World så finns det inte några tekniska hinder. Det är inte ovanligt att vi idag registrerar samma företeelser i flera koddelar. Tanken är att redan i kund- och leverantörsreskontrorna ange rätt motparter och därmed automatiskt få in rätt motparter i redovisningen.

Kommunbas 13 (PDF-dokument, 1 MB)

Sidan uppdaterades: