Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Feelgoodsamtalet är en tjänst som är till för chefer som uppmärksammar att en medarbetares hälsa sviktar eller att en anställd har upprepad korttidsfrånvaro och upplever att det behövs mer än ett hälsosamtal.

Syftet är att kartlägga medarbetarens upplevda situation och i ett tidigt skede kunna bedöma vilka åtgärder som skulle kunna stötta, ge energi och höja det personliga prestationstaket.

Som chef ska du söka bidraget arbetsplatsnära stöd från Försäkringskassan för denna tjänst.

Sidan uppdaterades: