Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rehabiliteringsprocessen

 1. Initiera rehabilitering

  Rehabiliteringsprocessen ska prioriteras och drivas proaktivt. Det är chefens ansvar att agera och aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa.

  Från och med 1 juni 2021 gäller att rutiner för anpassning av arbetet ska vara kända för alla medarbetare. Medarbetarna ska känna till att de ska vända sig till sin chef vid behov av anpassning av arbetet. Du som chef ska också löpande följa upp behovet av anpassning i samverkan med medarbetare och skyddsombud.

  Sekretess/Tystnadsplikt

  All information rörande sjukfrånvaro omfattas av tystnadsplikt. Du som chef måste därför alltid komma överens med din medarbetare om vilken information som får spridas vidare.

  Alla som i sitt arbete har information om en anställds hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas av denna tystnadsplikt. (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, kapitel 21 § 1 samt kapitel 39 §§ 1-2).

 2. Planera rehabilitering

  Om chefen, utifrån läkarintyg och medarbetarens uppgifter, bedömer att medarbetaren kommer att vara sjukskriven längre än 14 dagar ska chefen påbörja en utredning för att fastställa om det finns behov för arbetslivsinriktad rehabilitering såsom tillfällig anpassning av arbetsuppgifter och/eller arbetstider, tillfällig förflyttning till ett annat arbetsställe alternativt arbetsträning med godkännande från Försäkringskassan.

 3. Genomför rehabilitering

  Under hela rehabiliteringen är det viktigt att kontinuerligt följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas för att säkerställa en snar och hållbar återgång i arbete och ett snabbt tillfrisknande hos medarbetaren.

 4. Avsluta rehabilitering

  En lyckad rehabilitering avslutas med att medarbetaren återgår i arbete. Om det inte finns någon möjlighet att ta tillvara medarbetarens arbetsförmåga och ytterligare rehabiliteringsinsatser för återgång i ordinarie arbete hos arbetsgivaren inte föreligger avslutas rehabiliteringsarbetet.

Sidan uppdaterades: