Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årets chef

Utmärkelsen Årets chef belönar goda exempel på utmärkt ledarskap.

Årets chef är ett sätt premiera chefer som gjort enastående insatser. Utmärkelsen lyfter fram förebilder och belönar goda exempel på utmärkt ledarskap.

Årets chef 2022

Årets chef 2022: Ulrika Hjertzell, biträdande rektor på Boo Gård skola

Årets förändringschef 2022: Lina Johansson, verksamhetschef personlig assistans

Årets utvecklingschef 2022: Maria Melcher, enhetschef bygglovsenheten

Årets hederschef 2022: Mats Bohman, direktör stadsledningskontoret

Läs mer om dem som premierades 2022.

Tidigare mottagare av utmärkelsen

Årets chef 2021

Årets chef 2021: Karin Hidestrand, verksamhetschef stöd och behandling

Årets förbättringschef: Caroline Andreasson, enhetschef barn- och familjeenheten

Årets kvalitetschef: Helena Ekwall, chef verksamhetsstödet Välfärd skola

Årets pallplats: Anders Börjesson, etableringsdirektör

Årets pallplats: Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör

Läs mer om dem som premierades 2021.

Årets chef 2020

Årets chef 2020: Katarina Centerdal, verksamhetschef på Nacka Seniorcenter Sjötäppan

Årets förnyelsechef: Olof Andersson, rektor för Myrsjö rektorsområde

Årets nystartschef: Andreas Totschnig, miljö- och bygglovsdirektör

Årets utvecklingschef: Pia Nordeman, chef för redovisningsenheten

Årets nya chef: Jessica Sjöstedt, affärsområdeschef Omsorg och assistans.

Läs mer om dem som premierades 2020.

Årets chef 2018

Årets chef 2018: Ann-Charlotte Oetterli, enhetschef för överförmyndarenheten

Årets förändringschef: Anna Möller, verksamhetschef fritidsgårdarna

Årets utvecklingschef: Åsa Portelius, rektor Sickla skolenhet

Årets nya chef: Bengt Stenberg, enhetschef trafikenheten

Årets pallplats: Lena Dahlstedt, Stadsdirektör

Årets chef 2017

Årets chef 2017: Georgios Katsikiotis, chef för serviceenheten

Årets utvecklingschef: Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör

Årets innovativa chef: Oskar Sjögren rektor för YBC

Årets uthållighetschefer: Jarl Axelsson och Helen Bejmar, rektorer för Nacka gymnasium

Årets pallplats: Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör

Årets chef 2016

Årets chef 2016: Björn Söderkvist, rektor för Myrsjöskolan

Årets kvalitetschef: Monika Neuman, rektor för Boo Gårds skola

Årets utvecklingschef: Anna Green, enhetschef miljöenheten

Årets pallplats: Anders Börjesson, näringslivsdirektör

Årets chef 2015

Årets chef 2015: Anette Böe, produktionsdirektör Välfärd samhällsservice

Årets förbättringsbragd : Marika Westerblom, verksamhetschef Seniorcenter Sofiero och Seniorcenter Talliden

Årets förebildschef: Mikael Ranhagen, enhetschef trafikenheten

Årets kvalitetschef: Ingrid Mohlin, enhetschef kontaktcenter

Årets utvecklingschef: Anne Sjö, rektor för Sigfridsborgs skolenhet

Årets chef 2014

Årets chef 2014: Tuula Aula, förskolechef Condorens förskolor

Årets förbättringschef: Georgios Katsikiotis, enhetschef serviceenheten

Årets förnyelsechef: Isa Wiman, verksamhetschef bemanningsenheten för Välfärd samhällsservice

Årets förändringschef: Camilla Estlind, enhetschef tekniska drift- och underhållsenheten

Årets chef 2013

Årets chef 2013: Einar Fransson, produktionsdirektör Välfärd skola

Årets nya chef: Lars Nylund, enhetschef byggenheten och tf enhetschef lokalenheten

Hedersomnämnande: Tuula Aula, förskolechef Condorens förskolor

Hedersomnämnande: Carin Bokegård, verksamhetschef Nacka Seniorcenter Ektorp

Sidan uppdaterades: