Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Inköp och upphandling

Att göra affärsmässiga inköp och upphandlingar

Inköpsenheten ansvarar tillsammans med verksamheten (användarna) för att kommunens inköp görs affärsmässigt och professionellt och följer lagar och kommunens regelverk.

Målet är att ge maximalt värde för skattepengarna och att kommunen ska uppfattas som en professionell köpare. Kommunens verksamheter ska få de varor och tjänster de behöver med rätt kvalitet och till rätt pris.

Inköpsenheten ansvarar för inköps- och upphandlingsprocesserna i alla affärer som görs för Nacka kommun. Vi ansvarar även för kommunens e-handelssystem, upphandlingssystem samt processer och flöden kopplade till dessa.

Sidan uppdaterades: