Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dialog med leverantörer ger bättre affärer

Inköpsenheten arbetar aktivt med verksamheterna för att föra dialog med leverantörer och intresseorganisationer inför upphandlingar. En dialog ger fler möjliga lösningar på kommunens behov. När dialogen fokuserar på funktion och resultat utvecklas verksamheten. Resultatet brukar bli fler anbud.

Förutsättningarna ökar för ett långsiktigt och stabilt samarbete med leverantören efter att avtal har ingåtts. Tiden för att genomföra olika dialogaktiviteter sparas in genom klokare och mer ändamålsenliga krav och villkor. Genom dialog undviks många problem under upphandling och avtalstid. Leveranserna blir effektivare och bättre.

Gemensamt för genomförda dialoger under 2016 är att kommunen fått större kunskap om vad som är viktigt för att få in fler anbud i kommunens upphandlingar. Företagen uppfattar kontakten med kommunen som positiv. De får veta vad Nacka vill och de planer som finns. Dialogerna uppskattas och kommer att fortsätta.

Vill du veta mer om hur du kan skapa dialog med just din leverantörsmarknad är du välkommen att kontakta inköpsenheten.

Inköpsenheten arbetade 2016 aktivt med dialoger i följande projekt:

 1. IT inom välfärden
  (Inköpsenheten tillsammans med äldreenheten)

  Dialog fördes inledningsvis med Almega och Svenskt Näringsliv.

  Dialog fördes med över 40 företag i Nackasalen i september. Kommunen beskrev funktionen kommunen vill upphandla för att ta reda på om leverantörerna är intresserade av att erbjuda Nacka en helhetslösning och för att få synpunkter kring olika kravställningsnivåer.

  Se gärna Upphandlingsmyndighetens film om Nackas dialog på myndighetens hemsida.

 2. Byggnation av stora komplexa entreprenader inom stadsbyggnad
  (Inköpsenheten tillsammans med projektledare och chefer inom stadsbyggnadsområdet)

  Ett stort antal studiebesök genomfördes hos andra upphandlande myndigheter som Trafikverket, Hagastaden och Luleå kommun för att lära av deras upphandlingar.

  Dialog fördes med stora byggherrar för att kommunen vill veta vad de anser är viktigt när kommunen upphandlar. Företagen fick reda på hur mycket Nacka planerar att bygga de närmaste 15 åren. Tidig information innebär att leverantörerna kan planera för att lämna anbud.

  Upphandlingens omfattning är viktig. På en öppen informationsträff kom ca 12 företag i olika storlekar. En workshop genomfördes kring hur Nacka kommun kan bli en attraktivare kund att lämna anbud till. Träffen gav flera bra lärdomar som kommunen tar med sig i framtida entreprenadupphandlingar.

 3. Drift av biblioteket och av museet HAMN
  (Inköpsenheten tillsammans med kultur- och fritidsenheten)

  För att öka intresset för att ge anbud har leverantörer sökts upp. Deltagande har skett på mässor. Ett informationsblad har delats ut.

  Två dialogmöten har genomförts där kommunen beskrivit sina behov. Företag har informerat om sina erfarenheter och föreslagit områden som kommunen bör tänka på i upphandlingarna.

  Dialogerna har gett en ökad kunskap om marknaden samt förbättrat kommunens kontakt med potentiella anbudsgivare.

 4. Byggnation och drift av tre simhallar
  (Inköpsenheten tillsammans med projektgruppen för simhallar)

  Dialog har förts med potentiella leverantörer för att kartlägga hur upphandlingen bör utformas, och vad som är viktigt för att företagen ska lämna anbud.

  En risk är den långa avtalstiden på 30-45 år. Företagen kommer att ansvara för verksamhetens omfattning och finansiering under perioden.

Upphandlingsmyndighetens exempel kring dialog

På upphandlingsmyndighetens hemsida kan du se exempel på dialog i upphandling såsom:

 • Upphandling av taxitjänster -
  Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
 • PR, kommunikation, webb och eventtjänster – Inköp Gävleborg
 • Flyttjänster – Sollentuna
 • Kollektivtrafik och skolskjuts – Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Läs mer: Upphandlingsmyndighetens exempel kring dialog i upphandling.

Vill du veta mer om hur du kan skapa dialog med just din leverantörsmarknad är du välkommen att kontakta inköpsenheten.

Sidan uppdaterades: