Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Alla inköp ska genomföras tillsammans med verksamheten för att säkerställa att de varor och tjänster som levereras uppfyller verksamhetens behov.

Roller och ansvar måste beslutas i alla upphandlingar som startas. Det är verksamheten som äger behoven och avtalet och som ansvarar för att definiera behoven samt för leverans- och uppföljningsprocessen.

Inköpsenheten ska stödja verksamheten med de kommersiella aspekterna i inköpsprocessens samtliga fem delprocesser och projektleder arbetet i upphandlingsprocessen.

Kommunal enhet, aktiebolag Kundansvarig
Anhörigstöd Malin Fredriksson
Arbets- och företagsenheten Malin Fredriksson
Barn- och familjeenheten Malin Fredriksson
Bygglovenheten Martin Christensson
Controllenheten Henrik Källström
Digitaliseringsenheten Kai Chiang
Enheten för drift - offentlig utemiljö Camilla Blomdahl
Enheten för bygg och anläggning Charlotta Rosendahl
Enheten för fastighetsförvaltning David Lindström
Enheten för individ och familj Malin Fredriksson
Trafikenheten David Lindström
Enheten för strategisk stadsutveckling Charlotta Rosendahl
Etableringsenheten Malin Fredriksson
Exploateringsenheten Nacka Stad Charlotta Rosendahl
Exploateringsenheten Nacka Charlotta Rosendahl
Förnyelseenheten Martin Christensson
Idrottsdriften Anton Samuelsson
Juridik- och kanslienheten Henrik Källström
Kommunikationsenheten Henrik Källström
Kontaktcenter Kai Chiang
Kultur- och fritidsenheten Martin Christensson
Lantmäterienheten David Lindström
Miljöenheten Henrik Källström
Nacka Energi AB Anton Samuelsson
Nacka vatten och avfall AB Charlotta Rosendahl
Omsorgsenheten Malin Fredriksson
Personalenheten Martin Christensson
Planenheten Henrik Källström
Redovisningsenheten Henrik Källström
Serviceenheten Henrik Källström
Sociala kvalitetsenheten Malin Fredriksson
Stadsledningskontoret Henrik Källström
Utbildningsenheten Henrik Källström
Välfärd Samhällsservice Henrik Källström
Välfärd Skola verksamhetsstöd Marina Förström
Äldreenheten Malin Fredriksson
Överförmyndarenheten Martin Christensson

För exploateringsärenden:

Område Kundansvarig
Exploateringsenheten Nacka - område Älta Camilla Blomdahl
Exploateringsenheten Nacka - område Orminge Charlotta Rosendahl
Exploateringsenheten Nacka - område Södra/norra Boo David Lindström
Exploateringsenheten Nacka - område Sickla Anton Samuelsson
Exploateringsenheten Nacka - område Centrala Nacka Charlotta Rosendahl

Kontakt

Vet du inte vem du skall kontakta eller vilken enhet nedan ditt behov faller under kan du kontakta oss inköpsenheten eller kontakta inköpschef Sebastian Nordgren på 08-718 91 60, sebastian.nordgren@nacka.se.

Sidan uppdaterades: