Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Alla inköp ska genomföras tillsammans med verksamheten för att säkerställa att de varor och tjänster som levereras uppfyller verksamhetens behov.

Roller och ansvar måste beslutas i alla upphandlingar som startas. Det är verksamheten som äger behoven och avtalet och som ansvarar för att definiera behoven samt för leverans- och uppföljningsprocessen.

Inköpsenheten ska stödja verksamheten med de kommersiella aspekterna i inköpsprocessens samtliga fem delprocesser och projektleder arbetet i upphandlingsprocessen.

Kommunal enhet, aktiebolag Kundansvarig
Anhörigstöd Malin Fredriksson
Arbets- och företagsenheten Malin Fredriksson
Barn- och familjeenheten Malin Fredriksson
Bygglovenheten Crister Lidback
Controllenheten Ann-Kristine Nideborn
Digitaliseringsenheten Crister Lidback
Enheten för offentlig utemiljö Camilla Blomdahl
Enheten för bygg och anläggning Crister Lidback
Enheten för fastighetsförvaltning David Lindström
Enheten för individ och familj Malin Fredriksson
Trafikenheten David Lindström
Enheten för strategisk stadsutveckling Crister Lidback
Exploateringsenheten Nacka Stad Crister Lidback
Exploateringsenheten Nacka Crister Lidback
Idrottsdriften Joakim Wästerberg
Juridik- och kanslistaben Ann-Kristine Nideborn
Kommunikationsenheten Ann-Kristine Nideborn
Kontaktcenter Ann-Kristine Nideborn
Kultur- och fritidsenheten Maria Gaimer
Lantmäterienheten David Lindström
Ledningsstab Ann-Kristine Nideborn
Miljöenheten Johan Berg
Nacka Energi AB Johan Berg
Nacka vatten och avfall AB Johan Berg
Omsorgsenheten Malin Fredriksson
Personalenheten Mimmi Habte
Planenheten Camilla Blomdahl
Redovisningsenheten Ann-Kristine Nideborn
Serviceenheten Joakim Wästerberg
Sociala kvalitetsenheten Malin Fredriksson
Stadsledningskontoret Ann-Kristine Nideborn
Utbildningsenheten Ann-Kristine Nideborn
Välfärd Samhällsservice Joakim Wästerberg
Välfärd Skola verksamhetsstöd Joakim Wästerberg
Äldreenheten Malin Fredriksson
Överförmyndarenheten Crister Lidback

För exploateringsärenden:

Område Kundansvarig
Exploateringsenheten Nacka - område Älta Camilla Blomdahl
Exploateringsenheten Nacka - område Orminge Crister Lidback
Exploateringsenheten Nacka - område Södra/norra Boo David Lindström
Exploateringsenheten Nacka - område Sickla Crister Lidback
Exploateringsenheten Nacka - område Centrala Nacka Crister Lidback

Kontakt

Vet du inte vem du skall kontakta eller vilken enhet nedan ditt behov faller under kan du kontakta oss inköpsenheten eller kontakta tillförordnad inköpschef Jörn Karlsson, telefon 070-431 91 60, e-post jorn.karlsson@nacka.se.

Sidan uppdaterades: