Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Alla inköp ska genomföras tillsammans med verksamheten för att säkerställa att de varor och tjänster som levereras uppfyller verksamhetens behov.

Roller och ansvar måste beslutas i alla upphandlingar som startas. Det är verksamheten som äger behoven och avtalet och som ansvarar för att definiera behoven samt för leverans- och uppföljningsprocessen.

Inköpsenheten ska stödja verksamheten med de kommersiella aspekterna i inköpsprocessens samtliga fem delprocesser och projektleder arbetet i upphandlingsprocessen.

Kommunal enhet, aktiebolag Kundansvarig
Anhörigstöd Malin Fredriksson
Arbets- och företagsenheten Malin Fredriksson
Barn- och familjeenheten Malin Fredriksson
Bygglovenheten Yssra Ibrahim
Controllenheten Ann-Kristine Nideborn
Digitaliseringsenheten Richard Lidback
Enheten för offentlig utemiljö Camilla Blomdahl
Enheten för bygg och anläggning Carina Bergamondi
Enheten för fastighetsförvaltning David Lindström
Enheten för individ och familj Malin Fredriksson
Trafikenheten David Lindström
Enheten för strategisk stadsutveckling Carina Bergamondi
Exploateringsenheten Nacka Stad Carina Bergamondi
Exploateringsenheten Nacka Carina Bergamondi
Idrottsdriften Martin Christensson
Juridik- och kanslistaben Ann-Kristine Nideborn
Kommunikationsenheten Ann-Kristine Nideborn
Kontaktcenter Ann-Kristine Nideborn
Kultur- och fritidsenheten Nicklas Norgren
Lantmäterienheten David Lindström
Ledningsstab Ann-Kristine Nideborn
Miljöenheten Johan Berg
Nacka Energi AB Johan Berg
Nacka vatten och avfall AB Johan Berg
Omsorgsenheten Malin Fredriksson
Personalenheten Sebastian Nordgren
Planenheten Yssra Ibrahim
Redovisningsenheten Ann-Kristine Nideborn
Serviceenheten Martin Christensson
Sociala kvalitetsenheten Malin Fredriksson
Stadsledningskontoret Ann-Kristine Nideborn
Utbildningsenheten Ann-Kristine Nideborn
Välfärd Samhällsservice Nicklas Norgren
Välfärd Skola verksamhetsstöd Nicklas Norgren
Äldreenheten Malin Fredriksson
Överförmyndarenheten Martin Christensson

För exploateringsärenden:

Område Kundansvarig
Exploateringsenheten Nacka - område Älta Camilla Blomdahl
Exploateringsenheten Nacka - område Orminge Carina Bergamondi
Exploateringsenheten Nacka - område Södra/norra Boo David Lindström
Exploateringsenheten Nacka - område Sickla Carina Bergamondi
Exploateringsenheten Nacka - område Centrala Nacka Carina Bergamondi

Kontakt

Vet du inte vem du skall kontakta eller vilken enhet nedan ditt behov faller under kan du kontakta oss inköpsenheten eller kontakta inköpschef Sebastian Nordgren på 08-718 91 60, sebastian.nordgren@nacka.se.

Sidan uppdaterades: