Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Juridiskt stöd

Vad är en muta och vad betyder jäv? Här reder vi ut begreppen inom de juridiska området och talar om vad som gäller i Nacka kommun.

Nacka kommun tillhandahåller juridiskt stöd till förtroendevalda och anställda inom kommunens kärnområden.

Stödet omfattar även kommunal- och förvaltningsrätt och offentlighetsprincipen. Privata anordnare kan också få hjälp med tolkning av juridiska frågor kopplade till deras ansvar att ge medborgarna service inom ramen för kundvalssystemen.

Vem hjälper till med vad?

Helena Meier är stadsjurist och har det övergripande ansvaret för juridiska frågor och den kommunala beslutsprocessen. Helena ger kommunstyrelsen, nämnderna och stadsledningskontoret juridiskt stöd i strategiska frågor.

Externt stöd i Allmänjuridiska frågor

För allmänna juridiska frågor, så som till exempel avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och tvister har kommunen upphandlat externt juridisk stöd tillsammans med Värmdö kommun. Syftet är att ha tillgång till kvalificerade juristkonsulttjänster inom viktiga juridiska områden. Externa jurister kan anlitas om intern specialistkompetens saknas eller om man behöver förstärka kapaciteten vid större projekt och uppdrag.

Avtalade byråer

Kommunal- och förvaltningsrätt inklusive offentlighets- och
sekretessjuridik och personuppgiftslagen

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
2 PG Magnusson Advokatbyrå AB
3 Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg Handelsbolag

Arbetsrätt

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
2 PG Magnusson Advokatbyrå AB
3 Advokatfirman Attoff & Dahlgren AB

Socialrätt, juridik inom kommunal hälso- och sjukvård och skoljuridik

1 Advokatfirman Ann-Christine Johnsson AB

Plan- och byggrätt inklusive exploateringsjuridik och VA-juridik

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
2 Advokatfirman Ann-Christine Johnsson AB
3 Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg Handelsbolag

Miljörätt inklusive livsmedelsjuridik

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB

Fastighetsrätt

1 Advokatfirman Steinmann AB
2 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
3 PG Magnusson Advokatbyrå AB

Entreprenadrätt

1 Advokatbyrån Hellgren Linander Kommanditbolag
2 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
3 PG Magnusson Advokatbyrå AB

Upphandlingsjuridik

1 Advokatbyrån Hellgren Linander Kommanditbolag
2 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
3 Ramberg Advokater AB

Konkurrens- och EU-rätt

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB

Kommersiell rätt

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
2 PG Magnusson Advokatbyrå AB
3 Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag

Bolags- och associationsrätt

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
2 PG Magnusson Advokatbyrå AB
3 Foyen Advokatfirma Kommanditbolag

IT-rätt (inklusive informationssäkerhet) och telekomrätt

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
2 Foyen Advokatfirma Kommanditbolag
3 Time Advokatbyrå Kommanditbolag

Skatterätt

Inga godkända anbud

Immaterialrätt och marknadsrätt

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB
2 Foyen Advokatfirma Kommanditbolag

Projekt

1 Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB

Ansvarskod

Uppge alltid ansvarskod i kontakter med de externa juristerna och hänvisa till att det finns avtal som innehåller uppgifter om faktureringsadress och bestämmelser om 30 dagars förfallotid för fakturor. I större juridiska frågor ska samråd ske med stadsjuristen.
Avtalen hittar du på http://www.e-avrop.com/nacka

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.