Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dataskyddsombud

Nacka kommuns dataskyddsombud, DSO, har som huvudsaklig arbetsuppgift att granska kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen vilken i grunden reglerar medborgarnas rätt till ett privatliv. Ett DSO är bland annat kontaktperson för allmänheten gällande dataskyddsfrågor.

I DSO:s arbetsuppgifter ingår att informera och ge råd till nämnderna och anställda om deras skyldigheter kring behandling av personuppgifter.

DSO ska även övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och nämndernas strategi/arbete för skydd av personuppgifter. Detta innebär inte att DSO är ansvarig i händelse av bristande efterlevnad.

DSO ska även på begäran ge råd gällande så kallade konsekvensbedömningar.

Varje nämnd ska säkerställa att DSO på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.

Varje nämnd ska även stödja att DSO i utförandet av sitt arbete tillhandahåller de resurser som krävs för att fullgöra dess uppgifter, bland annat i form av tid och en budget och ha tillgång till personuppgifter samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap.

Nacka kommuns DSO rapporterar direkt till varje nämnd och högsta ledningsnivå.

Medborgare får kontakta DSO med frågor som rör kommunens behandling av personuppgifter.

I DSO:s arbetsuppgifter ingår även att samarbeta med tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta Nacka kommuns dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@nacka.se

Telefon: 08-718 88 86

Sidan uppdaterades: