Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Rekommendationer om att arbeta på distans tas bort

Den 29 september tas steg 4 i regeringens avvecklingsplan av coronarestriktionerna. Det innebär bland annat att rekommendationen om att arbeta på distans tas bort.

Successiv återgång

Den successiva återgången till mer arbete på arbetsplatsen ska ske på ett sådant sätt att det inte riskerar att öka spridningen av smitta på den enskilda arbetsplatsen eller i samhället i stort.

Nu planerar vi tillsammans för hur vi utvecklar arbetsförutsättningarna genom kombinationen av arbete på arbetsplatsen, distansarbete och hälsofrämjande vanor. Din chef förbereder för den successiva återgången utifrån en riskbedömning och kommer att informera om vad som gäller framåt. Vi ska ta med oss det bästa från det senaste årets arbetssätt. Ambitionen är inte att gå tillbaka till de arbetssätt som vi hade innan pandemin utan flexibilitet är ett ledord i det nya normala.

Tänk på:

  • att genomföra Teamsmöten på andra platser än i mötesrummen
  • att gärna fortsätta med promenadmöten via Teams eller telefon för att minska stillasittande
  • att ha hybridmöten (möten där mötesdeltagarna både kan vara på plats och medverka genom Teams).


Det är fortfarande viktigt att stanna hemma om du inte känner dig fullt frisk liksom att undvika trängsel, gärna ses utomhus och att ha god handhygien.

Vi fortsätter att följa utvecklingen av smittspridningen, aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att kunna vidta lokala förebyggande åtgärder.

Läs mer i frågor och svar om vad som gäller efter att restriktionerna om distansarbete upphör den 29 september.

Varmt välkommen till en spännande höst där vi gemensamt tar nästa steg för att stärka Nacka som en attraktiv arbetsgivare i framkant. Mer information kommer att lämnas vid trappmötet på måndag, 27 september.

Här kan du läsa mer

Föreskrifter, råd och rekommendationer som gäller efter den 29 september (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterades: