Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Under tisdagen, 26/10, kommer det ske en uppgradering av Nacka24. Uppgraderingen beräknas pågå mellan kl.06:00 och 13:00 och under tiden kan det vara svårt att använda systemet.

Näringsliv & företag

Snabba fakta om Nacka

 • Det finns 15 493 företag (UC, maj 2021)
 • Det finns 35 759 arbetsplatser (SCB, 2018)
 • I genomsnitt startas 1000 nya företag om året vilket motsvarar cirka 3 företag om dagen
 • Vid 2030 går tunnelbanan till Nacka när blå linjen får tre nya stationer; Sickla, Järla och Nacka.
 • Fram till 2030 ska det byggas 15 000 arbetsplatser i Nacka, merparten av dem på västra Sicklaön, det vi kallar Nacka Stad.
 • Vi stöttar och tror på entreprenörens förmåga och näringslivets kraft.

Nackas Näringslivsstrategi

Syftet med Nackas näringslivsstrategi är att tydliggöra kommunens strategiska vägval fram till 2030 för att stödja en näringslivsutveckling baserad på entreprenörens förmåga och näringslivets kraft. Strategin har fem strategiska inriktningar;

 • Kommunen har ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap
 • Kommunen bidrar till god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens
 • Kommunen har en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets etableringsförutsättningar
 • Kommunen verkar för att stadsplaneringen skapar goda urbana lokaliseringsförutsättningar
 • Kommunen erbjuder enkel, snabb och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov

Här kan du läsa Näringslivsstrategin i sin helhet. (PDF-dokument, 164 kB)

Näringslivsråd i Nacka

Näringslivsrådet i Nacka träffas fyra gånger om året och är ett samarbete mellan Nacka kommun och representanter från näringslivet i Nacka.
Läs mer om rådets ledamöter och hitta protokoll här.

Sidan uppdaterades: