Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nytt om miljö- och hälsoskydd

Nyhetsbrevet Nytt om miljö- och hälsoskydd skickas ut till företag och verksamheter i Nacka. Här kan du läsa det som digitalt dokument.

Läs på webben!

Här kan du hämta de senaste numren:

November 2018  (PDF-dokument, 806 kB)
April 2017  (PDF-dokument, 1003 kB)

Miljötillsyn - ett stort arbetsfält

En inspektör på miljötillsynsenheten har ett varierande jobb. Dels eftersom arbetsfältet är väldigt brett, dels för att det ofta inte går att veta om en arbetsdag kommer att innehålla det man planerat. Kommer det ett larm om ett misstänkt oljeutsläpp eller ett analyssvar som väcker farhågor så måste det få gå före annat.

Ändå strävar miljötillsynsenheten självklart efter att följa en plan som finns för tillsynen. Den innebär olika former av kontakter med företag, kommunala verksamheter, privata fastighetsägare och andra grupper. Vilka projekt som ska prioriteras varje år bestäms utifrån miljölagstiftningens krav och Nackas lokala miljömål.

Nackas miljöinspektörer är indelade i två grupper, där man koncentrerar sig antingen på miljöfarlig verksamhet eller hälsoskydd.
Läs mer om miljötillsynsenheten

Totalt finns det många hundra verksamheter i Nacka som omfattas av miljöbalkens regler och miljötillsynsenhetens tillsyn. Biltvätten och förskolan är ett par exempel. För biltvätten är rening av tvättvattnet och hantering av kemikalier viktiga miljöfrågor. För förskolor handlar det om bland annat ventilation, städning och att få bort prylar som kan läcka giftiga ämnen.

I Miljö- och hälsoskyddsnytt får du möta exempel på de frågor miljötillsynsenheten arbetar med och verksamheter som man möter. Vi välkomnar synpunkter och förslag på ämnen att ta upp.

Sidan uppdaterades: