Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Miljö- och hälsoskydd

Det mesta inom miljö- och hälsoskydd ryms inom miljöbalken, och tillsynen utövas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden via kommunens miljöenhet.

Miljöbalken är grunden

Miljöbalken omfattar alla verksamheter och aktiviteter som på något sätt kan påverka miljö eller hälsa negativt. Reglerna gäller för företag, föreningar och privatpersoner. Miljöbalken ställer också krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa.

Viktiga delar av tillsynen

Vi på kommunens miljöenhet gör tillsyn på verksamheter, och ser då över att de inte bryter mot miljöbalken och att egenkontrollen fungerar. Vi hjälper också verksamheter och privatpersoner att arbeta med miljöfrågor och följa lagen, genom att vi informerar och svarar på frågor. Om vi misstänker brott mot miljöbalken så ska vi anmäla det till åklagare. Efter att vi anmält är det polis och åklagare som utreder brottet, medan vi ska arbeta för att den som har gjort fel ska åtgärda problemen.

Inför varje år tar vi fram en plan, med tillsynsaktiviteter som vi i förväg bedömer behövs under kommande år. Exempel är inspektioner på kända miljöfarliga verksamheter, granskning av miljörapporter, nätverkande om aktuella miljöfrågor och seminarier för verksamheter.

I tillsynen ingår även saker som inte går att planera i detalj i förväg, till exempel handläggning av anmälningar och tillstånd, inspektion på grund av olyckor, klagomål, remisser, med mera.

Läs mer om miljöenheten

Avgifter

Handläggning av anmälningar, ansökningar, inspektioner, befogade klagomål, med mera, finansieras av tillsynsavgift enligt kommunens taxa.
Folder: Miljö- och hälsoskydd - vad betalar du för? (PDF-dokument, 1,3 MB)

Sidan uppdaterades: