Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att tänka på gällande lokal och omgivning

Anmälan av verksamhet

Vid yrkesmässig djurhållning ska tillstånd för verksamheten sökas hos Länsstyrelsen. Här kan du läsa mer hos Länsstyrelsen.

Yrkesmässig djurhållning är till exempel:

 • Hunddagis
 • Ridskola
 • Kattpensionat
 • Zoobutik

Om verksamheter har fler än 100 djurenheter (exempelvis 100 katter) kan verksamheten dessutom räknas som miljöfarlig verksamhet. Om den räknas som miljöfarlig verksamhet krävs det en anmälan till kommunens miljöenhet.

Bygglov & anmälan

Du behöver bygglov när du ska:

 • Bygga nytt, bygga om eller bygga till.
 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning.
 • Bygga ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak utanför din verksamhet
 • Ändra användningen av en byggnad, exempelvis om du vill bedriva förskola i en gammal kontorsbyggnad. Viktigt att veta är att byggnaders användning ofta är bestämda genom detaljplan och att vissa ändringar därmed inte är möjliga att genomföra. Kontrollera med stadsbyggnadsservice. Det går också att se detaljplanerna på kommunens webbkarta.

  Olika handlingar ska bifogas din bygglovsansökan och se till att förbereda dessa väl och i god tid. Läs mer om hur du ansöker om bygglov i Nackas guide om bygglov.

Värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Detta gäller till exempel bergvärmepump. Observera att du inte behöver göra en anmälan för installation av luftvärmepump. Läs mer om installation om värmepump här.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i ventilation och anläggningar för luftkonditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Brandskydd

Det är viktigt att din lokal är lämplig ur brandsäkerhets­synpunkt och att du arbetar systematiskt med brandskydd. Mer information hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbund.

Hantering av brandfarliga/explosiva varor

Du behöver tillstånd av Södertörn Brandförsvarsförbund för att hantera brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga varor är till exempel bensin, lacknafta eller T-sprit. Läs mer om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Sidan uppdaterades: