Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nya gatan

Cirka 1000 nya bostäder samt lokaler för verksamheter är planerade i det här området, väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen och inte långt från den kommande t-banestationen Nacka.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

I projektet Nya gatan ingår två detaljplaner: Stadshusområdet och Elverkshuset. Klicka på länkarna till undersidorna för att komma till projektens webbplatser.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Planförslaget för Elverkshuset har varit utställt för granskning 2 under juli-september 2020. Nu pågår arbete med antagandehandlingar och detaljplanen beräknas kunna antas i kommunfullmäktige i slutet av 2020. Läs mer på separat webbsida https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/nya-gatan/elverkshuset/
 • Våren 2020 började bostäderna inom stadshusområdet att byggas och under 2021 kan de första lägenheterna vara klara för inflyttning. Det är Sveafastigheter, Storstaden Bostad och Botrygg som bygger, både hyresrätter och bostadsrätter. Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.
 • Inom stadshusområdet är förberedande markarbeten snart klara. Arbeten utförs på vardagar mellan klockan 07.00 och 16:00. Sprängningar kan ske klockan 10:00, 12:00 och 14:00.
 • I sommar och höst lägger vi ner ledningar till de kommande bostäderna under Värmdövägen och vidare söderut till Järlavägen. Vi gräver, borrar, packar jord och återställer sist ytorna som de var:
  Under augusti månad är cirka 100 meter av Värmdövägen i höjd med Lillängen begränsad till ett körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen längs med Värmdövägen påverkas inte utan hålls öppen under hela arbetet.
  Under två dagar i slutet av augusti/början av september kommer vi att borra i berget strax söder om Värmdövägen, i höjd med Lillängen, det medför en del buller.
  Under september och oktober stängs gång- och cykelvägen mellan Värmdövägen och Järlavägen samt cirka 50 meter in på Järlavägen av under perioder. Från och med november är de återställda.
 • De förberedande arbetena utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Skanska ansvarar för att spränga, lägga ner ledningar samt bygga gator och torg. Läs om samarbetet. Läs om säkerhet, buller och dammbekämpning på Skanskas blogg.
 • Hösten 2019 krossade Skanska sten på plats. Läs mer om krossningen. Läs om miljövinsterna med krossen. Inför krossningen gjorde Skanska en anmälan om att få krossa sten. Läs antagandet, synpunkter och överprövning.

Följ arbetet genom webbkameran:webbkamera-nyagatan-2020-07-02.png

Bakgrund

 • Detaljplanen för Nya gatan Stadshusområdet vann laga kraft den 11 januari 2018. Läs mer på Stadshusområdets webbplats.
 • Tre separata markanvisningsprocesser har genomförts inom projektet:

markanvisning nr 3 på Nya gatan: tredje etappen - sydöstra kvarteret

Den 3 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att Storstaden Bostad kommer att tilldelas mark på ”Nya gatan – sydöstra kvarteret” för att bygga bostäder i Stadshusområdet. Utvärderingen av anbuden gjordes till 75 procent på bästa gestaltningsförslag och till 25 procent på bästa pris.

Anbudsperioden gick ut den 24 februari 2017 för markanvisningstävlingen. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Detaljplaneområdet Nya gatan-Stadshusområdet, med sydöstra kvarteret markerat.

Visionsbild av korsningen mellan Vikdalsvägen och Värmdövägen. Källa: White Arkitekter.

Markanvisning nr 2 på Nya gatan (2016): Kvarteret Brytaren mindre

Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre för att bygga cirka 110 hyresrätter (9 000 BTA) samt lokaler (900 BTA) här. Det beslutade kommunstyrelsen (KS) den 28 november 2016.
Bolaget ska efter upprättade avtal erlägga en tomträttsavgäld om 407 kr/kvm per ljus BTA bostad. Gestaltningsförslag och avgäldsnivå har bedömts lika i utvärderingen av anbuden.

Kvarteret Brytaren mindre är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset (se bilden).
Kvarteret ligger mitt i det blivande Nacka stad, en tät, blandad och levande stadsdel där det ska vara attraktivt att leva, vistas och verka. På fem minuters promenadavstånd ligger Nacka Forum och så småningom även stadspark, tunnelbana och ny bussterminal. Området är en del i etapp 1B i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Tävlingen är avslutad. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Markanvisning nr 1 på Nya gatan (2015)

Nya gatan (1) var det första området där Nacka kommun bjöd in till anbudstävling om markanvisning inom Nacka stad. Tävlingen genomfördes sommaren 2015.

Markanvisningen omfattade sex anbudsområden, varav två med möjlig byggrätt för 120 hyreslägenheter och fyra med 200 lägenheter med fri upplåtelseform.

Intresset för tävlingen var mycket stort och i augusti 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om tilldelning:

Svea Fastigheter AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 120 hyresbostäder och lokaler med bruttototalarea på ca 2 000 kvadratmeter.

Botrygg Förvaltningsfastigheter AB föreslås tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 110 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 2 200 kvadratmeter.

Wästbygg Projektutveckling AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 90 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 1 700 kvadratmeter.

Läs mer om markanvisningar i Nacka kommun

Sidan uppdaterades: