Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anhörig

Stödjer du en familjemedlem eller vän som behöver stöd? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd.

Anhörig är du som hjälper, stödjer eller lever nära någon som har svårt att klara vardagen på egen hand. Anhörig kan vara släkting eller god vän, ung eller gammal.

De anhöriga som stödjer sin närstående utför ett viktigt arbete. Påfrestningarna kan dock bli stora, både fysiskt och psykiskt.

God man

Om din närstående, på grund av till exempel hälsoskäl, inte klarar av att sköta sin ekonomi eller andra viktiga uppgifter som gäller hen själv, kan hen ansöka om att få en god man som hjälper sig. Det kan till exempel gälla personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, dementa och ålderssvaga, personer, med flera. Om din närstående inte kan ansöka själv, kan du som anhörig göra detta. Det är inget som hindrar att en anhörig kan bli god man till sin närstående. Uppdraget är arvoderat.

Läs mer om godmanskap och hur det går till att ansöka om god man.

Biståndsbedömda insatser för personer med funktionsnedsättning

Här är de former av stöd som du som anhörig i samråd med din närstående kan ansöka om. För mer information, se respektive insats.

Dessa stödinsatser ges efter biståndsbeslut, och för att få veta mer kan du kontakta biståndshandläggare på enheten för funktionsnedsättning som kan ge mer information och hjälpa till med ansökan, telefon: 08-718 80 00.

Du kan även få mer information kring insatser från anhörigkonsulent.

Mer information om hur du ansöker om stöd hittar du här.

Sidan uppdaterades: