Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Arbets- och karriärverksamheten, tidigare Arbetscentrum

Du är välkommen att välja oss. Vi är det kommunala alternativet.  Om du inte väljer utförare är det också oss du träffar. Det kallas för ickevalsalternativ.

Kontakta Arbets- och karriärverksamheten direkt

Arbets- och karriärverksamheten

Adress: Ektorpsvägen 2, plan 1, Nacka

Telefon, reception: 08-718 80 00 (växel)

Arbetskonsulent Gunilla Ström
Telefon: 08-718 89 86
E-post: gunilla.strom@nacka.se

Arbetskonsulent Susanne Wahlström
Telefon: 08-718 78 88
E-post: susanne.wahlstrom@nacka.se

Driftsform, ägare: Nacka kommun, Välfärd samhällsservice
Org nr: 212000-0167

Hemsida: www.nacka.se/akv

Tjänster

  • Vi kan erbjuda sysselsättning på företag och arbetsplatser i Stockholmsområdet.
  • Vi utgår alltid från dina önskemål.
  • Vår ambition är att du kan välja en arbetsplats där du trivs och kan utvecklas.

Lokaler

Ektorpsvägen 2, plan 1.

Öppettider

Måndag till fredag klockan 08.00–16.00

Tillgänglighet med allmänna kommunikationer

Närmaste busshållplats är Ektorps Centrum, cirka 200 meter bort. Åker du Saltsjöbanan är Saltsjö-Duvnäs närmaste station. Vägen därifrån är cirka 1.5 km och något backig.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Från parkeringen kan du gå in på markplan och ta hissen till plan 1. Du kan annars gå uppför trappan utanför huset och använd dörren på plan 1. Vår entré och väntrum är "runt hörnet" från hissarna. Våra lokaler är tillgängliga för rullstol.

Personal och kompetens

  • Antal anställda: 5
  • Könsfördelning bland personalen: Fem kvinnor. Personalens utbildning: Socionomer och beteendevetare.
  • Språkkunskaper: Engelska, franska, persiska, spanska och tyska.

Verksamhetens innehåll

Inriktning

Vi erbjuder sysselsättning för dig som, oavsett skäl och livssituation, vill komma igång i en meningsfull aktivitet på en vanlig arbetsplats.
Tillsammans med sig gör vi en individuell planering utifrån dina intressen och möjligheter.

Hur många deltagare/kunder kan tas emot?

Vi kan ta emot alla som väljer oss.

Vem tar emot synpunkter eller klagomål på verksamheten?

Verksamhetschef: Isa Wiman
Telefon: 08-718 94 36 
E-post: isa.wiman@nacka.se

Annat som anordnaren vill framhålla om sin verksamhet

Vi är alltid angelägna att hitta en skräddarsydd lösning för dig. Du ska vara 100% nöjd innan vi är nöjda. Du har möjlighet att prova olika arbetsplatser för att nå dit.

Citat från kund: ”Jag känner verkligen att jag tillhör arbetsgemenskapen på min arbetsplats. Jag deltar på mina egna villkor och känner uppskattning från mina kollegor”.

Sidan uppdaterades: