Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
God man och förvaltare

Blanketter och e-tjänster - God man eller förvaltare

Här finns blanketter och e-tjänster för dig som är god man eller förvaltare.

Inteckning, pantsättning och upptagande av lån

Om du vill avsäga dig uppdraget

En god man eller förvaltare har rätt att bli entledigad, det vill säga att avsäga sig uppdraget. Om du inte längre vill företräda din huvudman måste du dock stå kvar som ställföreträdare till dess att överförmyndarenheten hittat en ny person som är villig att åta sig uppdraget.

AVSÄG DIG UPPDRAGET HÄR E-tjänst

Redovisning - Årsräkning, sluträkning

Du ska fortlöpande bokföra din huvudmans inkomster och utgifter. En gång om året lämnar du en redovisning till överförmyndarenheten med hjälp av e-tjänsten. För att redovisa med e-tjänst behöver du ha en bank-id-legitimation.

BOKFÖR INKOMSTER OCH UTGIFTER HÄR E-tjänst

Se utbildningsfilmen Årsräkning för gode män (youtube.com)

Om du inte vill använda e-tjänst kan du istället göra års- och sluträkning på blanketter.

Anvisningar för års- och sluträkning (PDF-dokument, 439 kB)
Blankett för års- och sluträkning (PDF-dokument, 223 kB)
Blankett för redogörelse för utfört arbete (PDF-dokument, 170 kB)
Blankett för reseräkning (PDF-dokument, 172 kB)
Specifikation av inkomster och utgifter med förvalda poster (PDF-dokument, 173 kB)
Specifikation av inkomster och utgifter (PDF-dokument, 174 kB)

Sidan uppdaterades: