Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mobilt trygghetslarm

Mobilt trygghetslarm är till för att användas utanför din bostad vid oförutsägbara händelser.

Hur fungerar larmet?

När du trycker på larmet går en signal till en larmcentral. Larmet har en mikrofon och högtalare som gör att du och larmcentralen kan prata med varandra. Trygghetslarmet har en inbyggd positionering som gör att larmcentralen kan se var du är när du larmar. Larmcentralen skickar larmet vidare till Nacka kommuns Larmpatrull om du behöver hjälp.

Om du är inom Nackas kommungräns och inte svarar när larmcentralen försöker kontakta dig skickar de ett meddelande till Larmpatrullen som åker ut till den plats där du befinner dig.

Larmet fungerar över hela landet och även utomlands. Om du är utanför Nackas kommungräns kopplar larmcentralen larmet vidare enligt den överenskommelse du har med Larmpatrullen. Larmet kan kopplas till en Larmpatrull i annan kommun eller till en anhörig.

Vem kan ansöka om mobilt trygghetslarm?

Alla personer som är folkbokförda i Nacka kommun kan ansöka om det mobila trygghetslarmet, med undantag för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Hur ansöker jag?

Kontakta socialtjänsten i Nacka kommun
Telefon: 08-718 80 00

Vad kostar det?

Nacka kommun tar ut en avgift för larmet och avgiften ingår i maxtaxan. Avgiften för 2023 är 255 kronor per månad.
Du betalar inget extra för utryckningar.
Om du redan har ett vanligt trygghetslarm hemma så betalar du endast en avgift för trygghetslarm, även om du blir beviljad ett mobilt trygghetslarm.

Hur ser larmet ut?

Larmens utseende varierar, beroende på vem som är tillverkare.
Nacka kommuns trygghetslarm för 2023 ser ut så här:

Foto på trygghetslarmet

Observera att i filmen här nedanför, så visas ett larm som inte ska användas från 2023 och framåt:

Sidan uppdaterades: