Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledsagning

Ledsagning innebär hjälp att komma ut på fritids- eller kulturella aktiviteter utanför hemmet.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagning innebär hjälp att komma ut på fritids- eller kulturella aktiviteter utanför hemmet. Ledsagning kan beviljas dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan ta dig till aktiviteten själv.

Hur mycket hjälp kan du få?

Biståndsbeslutet anger hur många timmar ledsagning per månad som du har rätt till. Biståndshandläggaren gör alltid en individuell prövning av behovet. Stöd att ta sig till exempelvis läkarbesök och liknande, samt promenadhjälp kan vid behov ingå i hemtjänst, det ingår inte i ledsagning. Insatsen är kostnadsfri för personer över 65 år.

Hur ansöker jag om ledsagning?

Här kan du läsa om hur du ansöker om ledsagning.

Hitta företag som erbjuder ledsagning här Gå till Jämföraren


För dig som inte kan välja

Enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska det alltid finnas ett ickevalsalternativ för den som inte själv eller med hjälp av anhöriga kan göra val av företag (anordnare).

Här kan du läsa om vilka företag (anordnare) som finns för dig som inte kan välja själv

Sidan uppdaterades: