Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Arkitektur och gestaltning

Fundamenta - stadsbyggnadsstrategi för Nacka stad

Fundamenta ska stärka Nacka stads karaktär. Dokumentet används för analys och vägledning i planeringen och byggandet av den nya täta bebyggelsen på västra Sicklaön. Fundamenta togs fram 2014 av stadsarkitekten och planenheten.

Fundamenta är ett underlag till markanvisningar inom Nacka stad. Dokumentet består av sju Fundamenta. Vart och ett följs av ett antal frågor som ska besvaras av alla inblandade aktörer i stadsbyggandet.

Fundamenta har antagits av kommunstyrelsen som en stadsbyggnadsstrategi för skapandet av Nacka stad.

De sju Fundamenta är:

  • SAMMANHANG
  • STADSRUM
  • STADSGATOR
  • STADSGRÖNSKA
  • KVARTERSFORMER
  • STADENS OBJEKT
  • KARAKTÄRSDRAG

Hämta Fundamenta (PDF-dokument, 2,1 MB)

Sidan uppdaterades: