Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cykelstrategi och cykelbokslut

Så här arbetar Nacka kommun för att skapa bra förutsättningar för cykling.

Strategin för cykelsatsningar i Nacka behandlar principer för arbete kring detaljutformning, drift och underhåll, cykelparkeringar och cykelvägvisning.
Strategin antogs av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014.

Strategin tar även upp frågor kring kommunikation och beteendepåverkan samt behovet av tydligare mätning och uppföljning av cykeltrafiken. Den innehåller även en åtgärdsplan där nyanläggning och förbättring av cykelvägnätet föreslås. Åtgärdsplanen inrymmer också förbättringsåtgärder för drift och underhåll, cykelparkeringar, cykelvägvisning och kommunikationsinsatser.

Cykelbokslut 2014-2016

Bokslutet är en uppföljning av den cykelstrategi och åtgärdsplan som kommunfullmäktige beslutade om år 2014. Bokslutet redovisar och summerar de åtgärder Nacka kommun gjort under åren 2014-2016 samt följer upp utvecklingen av cykeltrafiken under samma period.

Sidan uppdaterades: