Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cykelvägnätet

Här kan du läsa om vad som är på gång i cykelvägnätet just nu.

Bra länkar om cykling:

Transportstyrelsen - Trafikregler för cyklister

Trafikverket - Cykla Information om säker cykling, cykelhjälmar etc.

Cycity - Ett svenskt forskningsprogram med syfte att öka kunskapen om cykelplanering och cyklisters preferenser.

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Svensk cykling - Branschorganisation med syfte att få fler svenskar att cykla oftare.

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) - Cyklar, köpråd och lagkrav.

Cykelguiden.nu - Köpråd samt tips om underhåll och cykelvård.

I Nacka finns drygt 100 kilometer cykelvägar som dels löper parallellt med biltrafiken och dels separerat från biltrafiken i park- och naturområden.

Pågående projekt

Mindre åtgärder

Flytt av kantstenar, ny linjeföring och förbättrad målning. Varje år utförs en rad mindre åtgärder i cykelvägnätet, så kallad trimning. Hör av dig om du har förbättringsförslag.

Nya cykelparkeringar

Varje år utökar vi antalet cykelparkeringar och ökar standarden på befintliga parkeringar. Fokus ligger på cykelparkeringar vid kollektivtrafiken.

Under 2019-2020 planerar Nacka kommun att bygga ut fler cykelparkeringar vid kommunala skolor, stränder och idrottsplatser.

Hör gärna av dig om du har förslag på var det behövs fler eller bättre cykelparkeringar. Detta gör du enklast genom att trycka på Felanmälan & synpunkter högre upp på sidan.

Avslutade projekt

Värmdöstråket, östra Sicklaön

Bredare gång- och cykelbana på Värmdövägens södra sida. Regionalt cykelstråk. Dubbelriktad gång- och cykelbana på Värmdövägens södra sida. Stod klart november 2017.

Ektorpsvägen

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana.

Vikdalsvägen

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana. Stod klart 2016.

Grustagsvägen

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana. Stod klart 2016.

Kvarnholmsvägen

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana. Stod klart 2016.

Svindersviksbron

Ny gång- och cykelförbindelse mellan Kvarnholmen och centrala Nacka (Vikdalen). Stod klart 2016.

Saltsjöbadsleden

Ny cykelbana mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum. Regionalt cykelstråk. Stod klart 2015.

Ältabergsvägen

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana. Regionalt cykelstråk. Stod klart 2015.

Kvarnholmsvägen

Breddning av gång- och cykelbana mellan Hästholmsvägen och Värmdövägen. Stod klart 2014

Värmdövägen

Breddning och ny belysning mellan Mensättravägen och Stiltjevägen. Stod klart 2014.

Telegramvägen

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana. Stod klart 2014.

Sockenvägen

Breddning av gång- och cykelbana mellan Hjortängsvägen och Höjdvägen. Fyra nya cykelöverfarter. Stod klar 2014.

Sidan uppdaterades: