Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cykeltrafikmätning

Cykelräkningar pågår kontinuerligt!

Nacka kommun har 7 cykelräknare som kontinuerligt mäter antalet cyklister som passerar. Mätresultaten uppdateras dagligen och redovisas på webbsidan. Det finns statistik på antalet cykelpassager upp till 10 år tillbaka i tiden och ned till ett intervall på en kvart, vilket ger underlag för att kunna se hur resandet med cykel förändras över tid. Även riktningen på passagerna går att se.

Via länken nedan kan du se antalet cykelpassager samt medelvärden per mätpunkt.

Sidan uppdaterades: