Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lokala centrum

I Nacka finns flera lokala centrum. Att utveckla dem och deras omgivningar är en av fyra strategier som lades fast när kommunen antog sin senaste översiktsplan.

Lokala centrum är viktiga!

Översiktsplanen betonar att de små lokala centrumen bidrar till Nackas identitet. Det är därför viktigt att stadsplaneringen skapar goda förutsättningar för att bland annat handel och kulturell verksamhet ska kunna fungera väl i Ektorp, Björknäs, Orminge, Fisksätra, Saltsjöbaden och Älta. Ett sätt att stärka de historiska centrumen är att öppna för fler
bostäder runt dem. Så kan man skapa fler mötesplatser, stärka den lokala ekonomin, öka mångfalden och stärka den långsiktiga hållbarheten.

För att centrumområdena ska kunna utvecklas framgångsrikt är det viktigt att de som redan bor i områdena får stora möjligheter att vara delaktiga i omvandlingen. Därför arbetar kommunen med olika former av medborgardialoger i tidigt skede. Möten med barn och unga är ett inslag. I några områden har invånarna bjudits in att kommentera tidiga förslag via 3D-modeller på internet.

Översiktsplanens avsnitt om att utveckla lokala centrum (PDF-dokument, 2,6 MB)

Läs vidare om planeringen av Nackas lokala centrum

På nacka.se kan du läsa mer om centrumutvecklingen på sidor om olika stadsbyggnadsprojekt.

Sidan uppdaterades: