Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Lokala centrum

I Nacka finns flera lokala centrum. Att utveckla dem och deras omgivningar är en av fyra strategier som lades fast när kommunen antog sin senaste översiktsplan.

Lokala centrum är viktiga!

Översiktsplanen betonar att de små lokala centrumen bidrar till Nackas identitet. Det är därför viktigt att stadsplaneringen skapar goda förutsättningar för att bland annat handel och kulturell verksamhet ska kunna fungera väl i Ektorp, Björknäs, Orminge, Fisksätra, Saltsjöbaden och Älta. Ett sätt att stärka de historiska centrumen är att öppna för fler
bostäder runt dem. Så kan man skapa fler mötesplatser, stärka den lokala ekonomin, öka mångfalden och stärka den långsiktiga hållbarheten.

För att centrumområdena ska kunna utvecklas framgångsrikt är det viktigt att de som redan bor i områdena får stora möjligheter att vara delaktiga i omvandlingen. Därför arbetar kommunen med olika former av medborgardialoger i tidigt skede. Möten med barn och unga är ett inslag. I några områden har invånarna bjudits in att kommentera tidiga förslag via 3D-modeller på internet.

Översiktsplanens avsnitt om att utveckla lokala centrum

Läs vidare om planeringen av Nackas lokala centrum

På nacka.se kan du läsa mer om centrumutvecklingen på sidor om olika stadsbyggnadsprojekt.

Sidan uppdaterades: