Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Samråd - Ändring av detaljplan för Tollarehöjden (Tollare berg)

Ändring av detaljplan för Tollarehöjden (Tollare berg) del av fastigheten Tollare 1:16 i Boo ställs ut för samråd under tiden 28 januari till den 18 februari 2019.

Planändringens syfte är att ändra kvartersgräns och bostadshusens byggrätter för att undvika intrång i naturreservatet. Området som inte längre ska utgöra kvartersmark för bostäder omfattar cirka 500 m2. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Under tiden 28 januari till och med 18 februari 2019 finns detaljplaneförslaget utställt för samråd i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Illustrationer.pdf

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 18 februari 2019. Synpunkter skickas till registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2018/91 i ämnesraden.

Eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten, MSN 2018/91
131 81 Nacka

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tord Runnäs, telefon 08-718 94 76, e-post tord.runnas@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.