Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Granskning Mensättra 1:159

Detaljplan för fastigheten Mensättra 1:159, Eriksviksvägen 2A i Boo är utställd för granskning under tiden 16 december 2020 till den 6 januari 2021.

Detaljplanen syftar till att göra fastigheten Mensättra 1:159 möjlig att stycka. Fastigheten medges en byggrätt som har anpassas till gällande byggnadsplan för området. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under tiden 16 december 2020 till och med 6 januari 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf (1,2 MB)
Plankarta.pdf (368 kB)
Samrådsredogörelse.pdf (156 kB)

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/42 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/42
131 81 Nacka

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Linn Grönlund på telefon 08-718 79 34, e-post: linn.gronlund@nacka.se

Sidan uppdaterades: