Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bakgrund

En multihall för idrott ska byggas på Fisksätra IP och Fisksätra sporthall får en tillbyggnad med flera olika funktioner. Fisksätra IP kommer att få träningsytor för olika friidrottsgrenar, dans, basket, styrketräning, kampsport, streetsport som skate, streetbasket med mera, samt en fritidsgård med café.

Fisksätra IP gynnas av mer liv och rörelse då området idag är relativt öde kvällstid vilket på senare tid har lett till ökad skadegörelse kring och i den befintliga sporthallen. En multianläggning, tillsammans med det upprustade IP, skulle bidra till en ökad rörelse i området och skapa trygghet.

Den nya multihallen byggs inom befintlig detaljplan vilket innebär att byggnationen kan starta tidigare än beräknat. Byggnaden har anpassats för att minska behovet av sprängning i berget samt för att bevara de ekar som finns i området. Ett fornminne som ligger i närheten berörs inte heller nybyggnationen.

Från början utreddes möjligheten att placera multihallen vid Fisksätra hamn. Under utredningen visade det sig dock att markförhållandena ner vid hamnen skulle innebära höga produktionskostnader och att det inte fanns någon extern intressent som ville bygga multihallen under dessa förutsättningar.

Att samla merparten av all idrott runt Fisksätra IP har varit ett viktigt argument när den slutliga placeringen av multihallen beslutades vid kommunfullmäktige den 18 maj 2020. Tillsammans med utegym, fotbollsplaner och den nya multihallen får området ett samlat idrotts- och fritidskluster.

Den nya multihallen beräknas stå klar 2024.

Sidan uppdaterades: