Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Framkomlighet

Gång- och cykelvägen intill Saltsjöbanan kan komma att ha begränsad framkomlighet under byggtiden. Gång- och cykelvägarna i området kan även komma att förändras/ledas om under projektets gång. Parkeringsplatsen på Fisksätra IP används idag som transportväg och materialupplag under byggtiden. En tillfällig parkering har upprättats intill 11-spelarplanen på Fisksätra IP och kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Byggtrafiken till och från arbetsplatsen går via Hamnvägen och påverkar därmed trafikflödet från nu och till hösten 2024.

600x476 Tillfällig GC-väg 230117.png

600x750 Omledning GC-väg 2023-01-16 (1).jpg

600x450 Omledning GC-väg 2023-01-16 (2).jpg

600x450 Omledning GC-väg 2023-01-16 (3).jpg

600x450 Omledning GC-väg 2023-01-16 (4).jpg

600x800 Omledning GC-väg 2023-01-16 (5).jpg

Sidan uppdaterades: