Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Organisatiton

Här kan du läsa om hur vi organiserat arbetet med Konsten att skapa stad i Nacka kommun, och vad det beror på att det ser ut som det gör.

Konsten mitt i stadsutvecklingsprocessen

Nacka har vågat tänka och göra nytt, och placerat Konsten att skapa stad rakt in i stadsbyggnadsprocessen. Det gör att konsten, medskapandet och kulturen har en position mitt i "den gryta där det händer". Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen, vilket är unikt i Sverige.

Den 18 juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslutet om att anta ett ”Program för konst och kultur i det offentliga rummet”. Programmet förtydligar ansvarsfördelning och struktur för hela konstprocessen. Du kan läsa handlingarna och programmet HÄR.

Skandinaviens enda stadskreatör

Konsten att skapa stad leds av Fredrika Friberg som är organisatoriskt placerad direkt under stadsbyggnadsdirektören. Fredrikas titel är stadskreatör, vilket kan beskrivas som medskapandes, konsten och kulturens motsvarighet till stadsarkitekt.

Stadskreatörens huvuduppdrag är styra och leda arbetet med Konsten att skapa stad, dvs att driva kvalitets- och innovationsfrågor genom medskapande konst, kultur och konstnärlig kompetens. Stadskreatören skall se till att dessa aspekter följer med genom hela processen från planering till resultat.

Nacka kommun har Skandinaviens enda stadskreatör, vilket i sig indikerar vilken intention Nacka har med konsten och medskapandet i utvecklingen av hela Nacka.

Program - Pool - Partnerskap

Konsten att skapa stad bygger på tre huvudsakliga delar:

  • Programmet som beskriver hur vi ska arbeta samt ansvarsfördelning.
  • Nacka KreatörsPool som är en kompetensbank för konstnärer, kreatörer, konstkonsulter och operativa projektledare.
  • Partnerskapet som är en plattform för samspel mellan kommunen, byggaktörer och det privata näringslivet.

Sidan uppdaterades: