Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppdraget Stadskreatör

Vi får ganska ofta frågor vad en stadskretör gör. Här kan du läsa om hur uppdraget är formulerat och vad syftet och fokus är.

Uppdragsbeskrivning Stadskreatören

Konsten att skapa stad har förvånat och inspirerat människor över hela världen. Stadskreatören ligger bakom Konsten att skapa stads tredelade system: PROGRAM / PARTNERSKAP / POOL (läs mer under organisation).

Rollen som stadskreatör i Nacka kommun kräver kunskap och kompetens inom både konst- och kulturvärlden i kombination med affärskompetens. Andra förutsättningar för rollen är kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling samt en hög innovativ och kreativ kapacitet.

huvuduppdrag / ledning, styrning, kvalitetssäkring

  1. Driva kvalitets- och innovationsfrågor i Nacka kommun genom medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens. Se till att dessa aspekter följer med genom hela processen från planering till resultat. Fokus på utvecklingen av Nacka stad och de lokala centrumen.
  2. Ansvara för övergripande ledning och fortsatt utveckling av arbetet med Konsten att skapa stad.
  3. Att ansvara för framdrift av aktiviteter och insatser inom Konsten att skapa stad - styrning, ledning, förankring och kvalitetssäkring,
  4. Driva arbete med förankring av Konsten att skapa stad som koncept gentemot privata fastighetsägare och byggaktörer. Skapa finansiella samspelsformer mellan kommun, medborgare och byggaktörer i linje med målet ”Bästa värde för skattepengarna”. (Ref Partnerskap Konsten att skapa stad)
  5. Sprida kännedom om Konsten att skapa stad nationellt och internationellt.
  6. Nationellt och internationellt nätverksbygge och utbyte med relevanta privata och kommunala organisationer.

Sidan uppdaterades: