Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Utomhus

Att anordna friluftsevenemang

Vad är ett friluftsarrangemang?

Ett friluftsarrangemang kan vara en orienteringstävling, hundtävling, lägerverksamhet eller liknande som övervägande sker inom ett naturområde.

Vilka riktlinjer gäller?

  • Under perioden 1 maj - 10 juli har djurlivet sin känsligaste fas med dräktiga honor och nyfödda ungar. Under denna period är det endast tillåtet med mindre, tillfälliga och föreningsinterna arrangemang och det förväntas att arrangörerna visar stor hänsyn.
  • Med mindre evenemang, som anges ovan, menas arrangemang med mindre än 100 deltagare. Vid de fall arrangemanget är lokaliserat till en plats, som vid lägerplats, kan tillåtet deltagarantal höjas till 150 personer.
  • Kontakta alltid markägaren om du planerar något arrangemang på annans mark, även när det gäller kommunal mark.
  • Vid arrangemang i naturreservat ska man kontrollera vilka naturreservatsföreskrifterna som gäller i det aktuella naturreservatet. Det är reservatsförvaltaren som ger eventuella tillstånd. I vissa fall kan det behövas ansökas om dispens. Här hittar ni information om Nackas naturreservat, dess föreskrifter och hur du söker dispens.
  • Arrangemang med över 500 deltagare får endast arrangeras i Velamsund. Läs mer om arrangemang i Velamsund här.

Hur ansöker jag?

  • Förbered ett underlag med uppgifter om vad som ska arrangeras, var det ska arrangeras och hur många som förväntas delta.
  • Kontakta kommunen på 08-718 80 00 för vidare diskussion. Olika tillstånd behövs beroende på var arrangemanget ska äga rum.

Arrangemang på offentlig plats

Om arrangemanget planeras att genomföras på offentlig plats ska arrangören ansöka om tillstånd via denna sida

Läs mer i Nackas guide om att ordna evenemang.

Sidan uppdaterades: