Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

På den här sidan kan du läsa om hur vi arbetar med offentlig konst i Nacka kommun. Hur förutsättningarna för arbetet ser ut och vilka som gör vad.

Bilden ovan: Duvorna i verket ROSE (2015) av Monika Larsen Dennis väntar på att monteras vid Järla skola.

NACKA KONSTS UPPDRAG

2010 antog kommunfullmäktige en ny vision för arbetet med offentlig konst i Nacka; "Den öppna konsten". Den öppna konsten ska bjuda in, beröra och berika människor och mötesplatser. Arbetet vilar på tre strategiska grundvalar:

 • Offentlig konst ska vara kommunicerad och tillgänglig.
 • Det offentliga rummet som plats för konst ska utvecklas medvetet och över tid.
 • Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning för arbete med offentlig konst.

Peptalk (2004) av konstnärsduon Bigert & Bergström hittar du vid Ältahallen.

KONSTENS BETYDELSE I NACKAS OFFENTLIGA RUM

Nacka kommun ska med hjälp av konstnärliga gestaltningar skapa offentliga rum för mångfald som lockar människor, oavsett ålder, bakgrund och behov, till att vistas i det offentliga rummet och där få sina önskemål och krav tillfredsställda. Satsningar på kvalitativ konstnärlig gestaltning i Nacka ska bidra till att:

 • Förstärka Nackas image som en modern, nytänkande kommun där öppenhet och mångfald värderas högt
 • Berika medborgarnas och besökarnas upplevelse av Nacka
 • Verksamheter inom skola, förskola och omsorg får en stimulerande miljö
 • Öka kommunens attraktivitet liksom medborgarnas stolthet över att bo i kommunen
 • Förstärka medborgarnas känsla av trygghet samt hemkänsla och därmed förebygga brottslighet
 • Debatt och engagemang bland medborgarna i aktuella samhällsfrågor
 • Stärka sociala nätverk

DEFINITION AV KONST

Vad som är konst är ett subjektivt ställningstagande, men för att lyckas med en samordnad konststrategi har kommunen enats kring några fundamentala punkter som ska utgöra grunden för kommande konstinvesteringar och arbetsprocesser i det offentliga rummet.

För konsten i Nackas offentliga rum gäller följande:

Konsten ska äga konstnärlig höjd
- vilket innebär att den har kvalitet både i utförande såväl som i konstnärlig idé.

Konsten ska komma till i dialog
- med medborgare, fastighetsägare och stadsplanerare, genom arbetsprocesser som präglas av kommunens övergripande värdering om öppenhet och mångfald.

Konsten ska spegla sin samtid

Konsten ska bidra till helhetsgestaltningen
- i rummet utomhus såväl som inomhus

Konsten ska sträva efter att bidra till en hållbar utveckling
- i vistelsemiljön

Konsten ska utgå ifrån att konst definieras av konstnären
- från idé till genomförande

Den offentliga konsten kan vara fast eller tillfällig
- och utförd i en mångfald tekniker som exempelvis video, skulptur, textil, ljud, ljus eller måleri. Den kan vara utförd i material som är befintliga delar av, eller samspelar med, befintliga element i stadsplaneringen såväl som i naturen, men med konstnärens blick på platsen. Konsten kan också med fördel vara funktionell och vara möjlig att interagera med.

PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR KONST

Alla platser där människor har möjlighet att vistas, både inomhus och utomhus, är rum för konst. Men det finns platser som genom utredning och medborgardialog visat sig vara i särskilt behov och därför prioriteras. Prioriterade områden för konst i Nacka:

Torg Förskolegårdar
Tunnelbana/pendeltåg Lekplatser
Äldreboenden Gator
Skolgårdar Busshållplatser
Parker Vandringsstråk/promenadvägar

Utöver dessa platser betonas bostadsområden och vikten av att konsten finns där människor vistas i sin vardag. Nacka kommun strävar även efter att bli vägledande när det gäller att utveckla platser för tillfälliga utställningar och konstinstallationer där konsten kan bytas ut ofta.

ETT KONSTKRETSLOPP

Konstcirkeln - en illustration över arbetet med framtagandet av nya offentliga konstverk.

I cirkeln ingår kostnader för konstkonsult/konstsekreterare, konstnär, material, medbor­gardialog, informationspaket, innehållsdeklaration och en driftsplan för verket, slutbesiktning med konstnären samt en garantibesiktning efter två år.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.