Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbeta inom socialpsykiatri

Är du intresserad av att jobba inom socialpsykiatrin? Vi söker dig som är stödjande och motiverande, pedagogisk, initiativrik - och riktigt intresserad av andra människor!

Inom socialpsykiatrin jobbar du med att stödja och motivera personer med psykisk funktionsnedsättning. Det finns tre olika områden; gruppbostäder för vuxna enligt SoL, boendestöd och socialpedagogiska insatser. Som medarbetare inom socialpsykiatrin kan du komma att arbeta inom alla dessa områden.

Gruppbostäder för vuxna enligt sol

Det finns fyra gruppbostäder. Alla gruppboenden är bemannade dygnet runt, vilket innebär arbetspass dag, kväll, helg och sovande jour. I boendet får kunderna personligt anpassat stöd med syfte att lära och träna det som behövs för att få vardagen att fungera. I arbetsuppgifterna ingår viss omvårdnad, matlagning, ta delegering för medicin och insulin, sköta kontakter med myndigheter och sjukvård samt att hitta på aktiviteter med de boende. Kunderna är i åldern 18–65 år och har olika psykiska funktionsnedsättningar med individuellt behov av stöd.

Läs mer om våra gruppbostäder för vuxna enligt SoL.

Boendestöd

Här arbetar du med stöd för att skapa struktur i vardagen genom att t.ex. att träna på att åka buss, hålla en budget, eller organisera vardagen med tvätt, inköp osv. Målet är att kunderna ska bli självständiga i sin egen takt. Här arbetar du självständigt tillsammans med olika kunder där stödet är utformat efter den genomförandeplan kunden gjort. Viktigt här är att du inte utför en service och gör åt kunden utan att du motiverar och stödjer kunden i att klara sina mål själv. Du arbetar främst dagtid måndag-fredag, men till viss del även kväll och helg.

Läs mer om våra insatser inom boendestöd.

Socialpedagogiska insatser

Det finns två träfflokaler i Nacka, Café Lyktan i Björknäs och Träffpunkten i Fisksätra. Dessa har öppet varje dag för kunder i åldern 18–35 år. Hit kan kunderna komma för att vara med på aktiviteter antingen i träfflokalerna eller på annan plats, det finns också möjlighet att äta något i lokalerna. Träfflokalerna är en öppen verksamhet där deltagarna själva kan påverka vad för aktiviteter som ska anordnas. Exempel på aktiviteter som anordnats är fika, konserter osv. I socialpedagogiska teamet ingår också Vardagsnära stöd som omfattar tre olika insatser;

  • Vräkningsförebyggande stöd till personer som är eller riskerar att bli skuldsatt och behöver hjälp att klara av vardagsekonomin.
  • Stöd till personer som behöver råd om hur en lägenhet praktiskt ska skötas.
  • Bosökarstöd, stöd till personer som behöver hjälp att söka bostad.

Du gör också besök på socialpsykiatrins genomgångsboenden. Du besöker kunder i hemmet och på annan plats. I arbetet ingår också att jobba med genomförandeplaner. Arbetstiderna är främst dagtid men till viss del även kväll och helg.

Läs mer om våra socialpedagogiska insatser.

Sidan uppdaterades: