Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

I Myrsjöns dagvattendamm används naturens egna processer för att rena dagvattnet från Kummelbergets industriområde innan det rinner ut i Myrsjön.

När kommunen anlade dagvattendammen år 2006 ersatte man en dagvattenledning från industriområdet till sjön med dammar och ett slingrande dike.

Dikets stränder är mycket flacka för att en stor del av vattnet ska kunna sila långsamt över ytorna. Vattnet kommer först in via ett inloppsrör till den första djupa delen, där sjunker partiklar och föroreningar och samlas på botten. Vattnet leds därefter genom ett dike och kommer sedan en grundare del innan det rinner ut till Myrsjön.

I den sista grundare delen renas vattnet ytterligare genom att växter tar upp näringsämnen genom rötterna.

Dammen har flera uppgifter:

  • Att utjämna vattennivån mellan stegen så att skillnaderna i flöde inte blir för stora mellan till exempel ”vårflod” och torra perioder.
  • Sedimentation – tunga partiklar sjunker till botten och drar med sig olika föroreningar.
  • Avskiljning av oljerester - utloppet från diket ligger i botten, det innebär att oljan stannar där och kommer aldrig till polerdammen.

Myrsjöns dagvattendamm 700px.jpg

Illustration över Myrsjöns dagvattendamm av Lisa Behrenfeldt

Ladda ner en affisch över Myrsjöns dagvattendamm här (PDF-dokument, 618 kB)

Utmärkt stadsbyggande!

Myrsjöns våtmark fick 2007 års stadsbyggnadsutmärkelse, i konkurrens med bland annat nya byggnader och platser i Sickla-området och Saltsjöbaden.
Läs om utmärkelsen

Läs mer om Myrsjön här.

Sidan uppdaterades: