Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kocktorpssjöns dagvattendamm

Dagvattendammen vid Kocktorpssjön är den äldsta i kommunen. Den byggdes och togs i drift i början av 70-talet.

Dammen ligger vid Orminge trafikplats nära Värmdöleden. Vattnet som rinner dit kommer bland annat från delar av Värmdöleden och Orminge centrum.

Hösten 2017 renoverades dammen och tömdes på sediment. I samband med det monterades tre skärmväggar. Skärmarna är gjorda av stark plastväv och är fästa i botten. De har små öppningar upptill där vattnet kan rinna igenom. Eftersom vattnet måste pressa sig genom öppningarna passerar det långsamt genom hela dammen. Det medför att partiklar som sand och grus hinner sjunka till bottnen. De tunga partiklarna drar även med sig näringsämnen, metaller och olja. På det sättet renas vattnet innan det rinner ut till Kocktorpssjön.

Bilden visar hur dammen såg ut vid renoveringen 2017.

kocktorp 700x561px.jpg

Illustration över Kocktorpssjöns dagvattendamm av Kleo Bertilsson

Ladda ner en affish över Kocktorpssjöns dagvattendamm här (PDF-dokument, 1,2 MB)

Läs om Kocktorpssjön här.

Sidan uppdaterades: