Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bagarsjöns dagvattendamm

Bagarsjön i Lännersta har varit mycket övergödd till följd av belastning från enskilda avlopp och dagvatten. Sjön har i stort sett varit igenväxt men genomgick en omfattande restaurering på 1980–90-talet.

För att rena dagvattnet byggde Nacka kommun tillsammans med ”Badsjöföreningen Karparna” dagvattendammen som togs i drift 2008. Dammen renoverades och tömdes på sediment hösten 2017. Här renas dagvattnet med naturliga processer innan det rinner ut i Bagarsjön.

Träskärmen styr vattnet så att det tar längre tid att rinna igenom dammen, vilket medför att partiklar hinner sjunka till botten. Partiklarna drar då med sig föroreningar och renar på det sättet vattnet. Även växterna som finns i dammen bidrar till att rena vattnet ytterligare genom att ta upp näringsämnen genom sitt rotsystem.

Bagarsjöns dagvattendamm_700x390px.jpg

Illustration över Bagarsjöns dagvattendamm av Kleo Bertilsson

Ladda ner en affisch över Bagarsjöns dagvattendamm här (PDF-dokument, 1,4 MB)

Läs mer om Badsjöföreningen Karparna här.

Läs mer om Bagarsjön här.

Sidan uppdaterades: