Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Klagomål på innemiljön

Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus. Dålig luft och andra brister i inomhusmiljön kan bli en hälsorisk, framför allt för känsliga grupper som allergiker, barn och äldre. Klagomål på buller tas upp på en separat sida.
 1. Kontakta först den som orsakar eller är ansvarig för problemet!

  Innan du skriver en anmälan till kommunen ska du ha kontaktat den som orsakat problemet för att försöka få en lösning. Läs mer på informationssidorna om fukt och mögel, störande lukter, temperatur och drag samt ventilation.

  Kontakta fastighetsägaren som ansvarar för din inomhusmiljö! Om du bor i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Du som äger villa kontaktar ett konsultföretag för råd.

 2. Vill du göra en anmälan?

  Om du har tagit upp problemet med den som orsakar eller ansvarar för problemet men inget händer kan du göra en anmälan till kommunen (Miljötillsynsenheten). Fyll i anmälan så fullständigt som möjligt. Om till exempel kontaktuppgifter saknas kan ärendet ta längre tid än nödvändigt, eller så måste det avslutas.

  Du har rätt att göra en anmälan anonymt. Lämna i så fall inte några kontaktuppgifter alls till dig i samband med anmälan. Tänk dock på att anonymitet försvårar vårt arbete.

  Anmäl klagomål på innemiljön


  Välkommen att kontakta Miljötillsynsenheten om du vill veta mer om vilka regler som gäller eller när vi kan gripa in som tillsynsmyndighet. Ring 08-718 80 00, be att få prata med någon på Miljötillsynsenheten som arbetar med bostadsklagomål.

 3. Vad händer sedan?

  Om anmälan inte är anonym får du en bekräftelse på att anmälan kommit till Miljötillsynsenheten. Om vi bedömer att klagomålet kan vara befogat, börjar vi arbeta med ärendet. Vi skickar klagomålet till den som är ansvarig för att få ett bemötande. Det är den som orsakar olägenheten som ska utreda vilka åtgärder som kan behövas. Miljötillsynsenheten bedömer sedan om detta är tillräckligt eller inte och kontrollerar att åtgärderna genomförs.

  Ofta ringer handläggaren den som klagat för att informera om vad som gäller och vad du kan förvänta dig.

  Handläggningen ska normalt börja inom tre veckor. Den kan leda antingen till att vi beslutar om krav på åtgärder eller att det inte är rimligt att kräva åtgärder. Den som är ansvarig för det som orsakar olägenheten betalar kostnaden för vårt arbete.

  Enligt offentlighetsprincipen är våra handlingar normalt offentliga. Den som önskar har rätt att läsa eller kopiera dokumentationen. Lämna därför inga uppgifter som du inte vill ska vara offentliga.

  Det underlättar vårt arbete om du lämnar uppgifter om sakfrågor, som vi kan skicka vidare direkt till den som är ansvarig och till andra.

Sidan uppdaterades: