Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lägeskontroll av till- eller nybyggnad

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnation är placerad i enlighet med bygglovet. Kontrollen utförs på gjutformen innan gjutning för att se om byggnadens mått och läge i plan och höjd stämmer.

I bygglovets startbesked anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge. Intyg om utförd lägeskontroll skickas till bygglovsenheten.

En lägeskontroll kan beställas av Nacka kommun eller en privat mätkonsult. Nacka kommun debiterar arbetet löpande per timme.

Mätkonsulter som anlitas för lägeskontroll inom Nacka kommun ska ha mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer

Läs mer om vilka avgifter vi har för mättjänster.

E-tjänst Beställning av kartor och mätuppdrag

Sidan uppdaterades: