Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utstakning av hus, garage, tillbyggnad m.m.

Utstakning görs innan man börjar bygga. Det innebär att den nya byggnadens läge markeras.

Markering kan ske inför sprängnings- och schaktningsarbeten (grovutstakning), eller inför gjutning av grunden (finutstakning).

Om du anlitar en byggare är det ofta bra om kommunens lantmäterienhet kan få kontakt med honom eller henne innan vi kommer ut på plats. Detta för att vi ska få en bild av vad byggaren anser sig behöva få utsatt för att kunna uppföra byggnaden.

I startbeskedet anges om det krävs utstakning för ditt bygge. Ska byggnaden placeras i förhållande till en fastighetsgräns behöver man tillgång till förrättningsakterna från när fastigheten bildades samt eventuella senare förändringar av gränsen, då det i första hand är gränsmarkeringar på marken som avgör fastighetens juridiska avgränsningen. I förrättningsakten finns information om gränsens eventuella markeringar och måttsättning. Det behövs för att för att lokalisera eller bekräfta de gränsmarkeringar som finns i fält. De fastighetsgränser som visas i kommunens digitala karta är inte alltid tillförlitliga.

Förrättningsakterna kan beställas av stadsbyggnadsservice, se kontaktuppgifter nedan.
Nedan finns även länkar till mer information om fastighetsgränser och kartkvalitet

Utvisning kan utföras av lantmäterienheten eller person med mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer.

E-tjänst Beställning av kartor och mätuppdrag

Sidan uppdaterades: