Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information för konsulter

Här hittar du information om sådant som kan vara bra att känna till när du ska mäta inom Nacka kommun. Hur vi vill ha data levererat, nyheter med mera.

Vem får mäta i Nacka kommun?

Alla konsulter med "grundläggande mätningsteknisk färdighet" enligt Lantmäteriets rekommendationer är betrodda att mäta i Nacka.

Viktig information gällande gränsutvisning eller husutstakning i förhållande till gränser

Vi vill göra er uppmärksamma på att ni alltid bör kontrollera gränspunkternas ursprung när ni utför gränsutvisning eller husutstakningar.

När ni beställer gränspunktskoordinater ur vår databas vill vi att ni är medvetna om att vår registerkarta har en varierande kvalitet. Eftersom kartan är digital uppfattas den ofta som väldigt exakt, men så är det inte alltid. (Varför kan du läsa om längre ned i dokumentet). Den juridiskt gällande gränsen är alltid den markering på marken (t.ex. rör i mark, dubb i berg o.s.v.) som gränsen utmärktes med när den bildades.

För att undvika att det blir fel när man utför en gränsutvisning eller husutstakning i förhållande till gräns är det lämpligt att jämföra längderna på fastighetsgränserna man hämtat ur vår registerkarta med de längder som förrättningskartan visar. Är det stora avvikelser bör man se upp. Det är också viktigt att kontrollera vad för markering det markerades med när förrättningen utfördes.

Förrättningskartan som upprättades vid förrättningen (när fastigheten bildades) finns i Lantmäteriets (den statliga lantmäterimyndighetens) digitala arkiv, Arken (Arkivsök). För att ha tillgång till denna kan man teckna ett abonnemang hos lantmäteriet.
Se deras hemsida: www.lantmateriet.se

För att veta vilken akt man ska titta i, behöver man ha tillgång till fastighetsregistret. Där ser man vilka förrättningsåtgärder som berör fastigheten och vilka akter man hittar handlingarna i. Tillgång till fastighetsregistret kan beställas av lantmäteriet, men det finns även andra leverantörer.

Under Gränsutvisning ger vi information till privatpersoner angående arbete i relation till fastighetsgränser för de fall där de tänker anlita ett mätkonsultföretag . Du kan ta del av informationen här.

Orsaker till att koordinaterna på våra gränspunkter inte alltid är så exakta:

  • Registerkartan har inte alltid varit digital. Tidigare redovisades fastighetsindelningen i Nacka på kartblad i A1-format. Dessa ajourfördes manuellt genom att man suddade den utgående gränsen och ritade in den nya.
  • När kartan digitaliserades gjordes det till största delen manuellt, vilket i sig ger en osäkerhet i kvaliteten.
  • Nacka kommun har ett flertal gånger bytt kartsystem och detta kan också ha en viss inverkan.
  • Tidigare bestod Nacka av flera lokala koordinatsystem som senare har lagts ihop vilket medför att det kan finnas systematiska fel i flera områden.
  • Med dagens moderna teknik har vi möjlighet att mäta mer exakt än man hade för t.ex. hundra år sedan. Detta kan man tydligt märka där det är väldigt brant. Då misstämmer längderna på fastighetsgränserna ibland.

Stompunkter går att hämta direkt från kommunens webbkarta, länk på höger sida.

E-tjänst för beställning av gränspunktskoordinater

Sidan uppdaterades: