Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utsättning - beskrivning

Så här gör vi vid en utsättning

Utsättning/utstakning innebär att vi markerar läget för den nya byggnaden på marken.

Förarbete

När lantmäterienheten fått din ansökan görs normalt efterforskningar i bygglovsarkivet för att stämma av vad det givna lovet tillåter.

Byggnadens läge bestäms sedan utifrån den gällande situationsplanen (den ritning som anger byggnadens läge på fastigheten, ofta ligger nybyggnadskartan till grund för situationsplanen). Om situationsplanens uppgifter är ofullständiga eller oklara, begär vi in kompletterande uppgifter från arkitekt eller annan ansvarig för ritningen.

Byggnadens förhållande till fastighetsgränserna är av avgörande betydelse. Därför kontrolleras alltid fastighetens gränser intill byggnaden på samma sätt som vid en gränsutvisning. Vi gör efterforskningar i förrättningsakten och mäter in eventuella gränsmarkeringar i fält i samband med utsättningen. Läs mer om hur en gränsutvisning går till på sidan om gränsutvisning.

När byggnaden är inritad i vårt kartdatasystem för vi över koordinaterna på byggnadens hörn till de fältdatorer som vi tar med oss ut till bygget. Det underlättar vår handläggning om ni vid beställandet av utstakning bifogar koordinater på hushörn, gärna i digital form som t.ex. DWG. Skickas koordinaterna analogt ska hörnpunkterna vara numrerade i koordinatlistan och på bifogad karta.

Fältarbete

Väl på plats markerar vi på olika vis, beroende på om du beställt en grov- eller finutsättning

  • Vid en grovutsättning markerar vi byggnadens hörn, antingen med träläkt i marken eller med färgmarkering på berg/asfalt m.m.
  • Vid en finutsättning är det viktigt att byggaren förberett med profiler/galgar (se bild), som är en konstruktion av trä som uppförs i förlängningen av husets fasadliv. I dessa fästs bakrikter (spik eller skruv) av oss vid utsättningen. Byggaren kan sedan spänna snören mellan bakrikterna för att få ut fasadliven. Om det är berg kring byggnaden kan bakrikter sättas i berget istället för på profiler. Vi borrar då ett hål och slår ner armeringsjärn som bakrikt. Ibland markerar vi även hörnens lägen om byggaren önskar det.

När finutsättningen är gjord kan byggaren börja uppföra grunden. Vill man vara extra säker på att formen för eventuell gjutning hamnat på rätt ställe, kan man beställa en kontrollmätning. Detta måste göras innan gjutningen genomförts.

Efterarbete

När fältarbetet är gjort färdigställer vi en utstakningsskiss som vi skickar till beställaren. På utstakningsskissen framgår vad vi satt ut och hur vi markerat. På skissen finns även kontaktuppgifter till ansvarig mätningsingenjör som ni kan kontakta om det dyker upp frågor som gäller utsättningen.

Sidan uppdaterades: