Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hitta hit!

Från busshållplatsen Skogalund tar det cirka 5 minuter att promenera ned till sjön. Du kan också ta Saltsjöbanan till Storängens station. För bilburna finns en liten p-plats vid Bävervägens slut.
Karta för nedladdning och utskrift (pdf)

Fakta och dokument

Areal: 23 hektar
Areal vatten: 7,4 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun

Långsjön, avgränsning och föreskrifter (PDF-dokument, 1,2 MB)
Långsjön, skötselplan (PDF-dokument, 852 kB)

Njut av naturen i en glänta vid Långsjöns strand! Långsjön är ett av Nackas mindre naturreservat och ligger centralt - mitt i Nacka.

Varför är området skyddat?

Kommunen har gjort Långsjön till naturreservat för att bevara och där det är möjligt utveckla områdets användning för friluftsliv och naturupplevelser. Naturvärdena ska bevaras och stärkas. Själva Långsjön ska bevara sin vattenkvalitet.

Naturen

Naturen är typisk för gränsområdet mellan skärgården och Södertörns sprickdalsterräng. Trots att reservatet är litet innehåller det skog med ett varierat djur- och växtliv. På hällmarken trivs tall, ljung och lingon. I blandskogen finns gott om vitsippor och blåsippor, och på sina håll ”rymlingar” från trädgårdar i närheten. Mot Ekängen, öster om sjön, finns ett litet parkområde. Gång- och cykelvägar där ansluter till en anlagd promenadslinga runt sjön.

Cirka en tredjedel av området utgörs av själva Långsjön, som är en näringsrik och ekologiskt känslig sjö. I sjön växer vit, gul och även den ovanligare röda näckrosen. På vissa ställen är växtligheten i strandkanten kraftig.

Skogsmarken sköts för att gynna en olikåldring och varierad skog. På vissa platser strävar man efter att få in mer lövträd. Ett viktigt mål är att hålla promenadslingan runt sjön öppen. Växtlighet i sjön avverkas regelbundet, för att hålla vattenspegeln öppen och minska igenväxning. Ett reningsverk i sjöns västra vik tar hand om dagvatten från de intilliggande vägarna.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten. Några viktiga punkter innebär att det inte är tillåtet att

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
  • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  • Störa djurlivet.
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Undantag: inom den inhägnade hundrastgården.
  • Cykla på stigar och i terräng. Undantag: på promenadslingan runt sjön.
  • Framföra båt, förutom kanot eller kajak.
  • Tälta.
  • Elda, förutom i medhavd grill.
  • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.

Att göra i området

Området är framförallt välbesökt närnatur för många människor. Promenadslingan (1,8 km) runt sjön är en av Nackas Lugna promenader, där det finns gott om bänkar och går bra att ta sig fram med barnvagn och rullator. Det finns också en badplats och en hundrastgård i området.

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.