Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
128

Hur gör jag för att få ut betygskopior?


Svar:

Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av betyg från både grundskolor och gymnasieskolor belägna i Nacka kommun.

I vår e-tjänst kan du själv ladda ner ditt gymnasiebetyg. Där finns betyg från Nacka gymnasium, YBC (Young Business Creative) och Saltsjöbaden samskola samt friskolor i Nacka kommun. För friskolor gäller detta för betyg utfärdade från och med år 2011, då den nya skollagen trädde i kraft. För friskolebetyg före 2011, kontakta skolan direkt.

Betyget finns att hämta i e-tjänsten året efter att det utfärdats.

Länk till e-tjänsten för att ladda ner gymnasiebetyg

Betyg från komvux eller sfi

Söker du betyg från komvux eller sfi? Vänligen ring Nacka kommun, karriärvägledning: 08-718 80 00 eller mejla till info@nacka.se.

Fick du svar på din fråga?
109

Betalar jag själv för skolmåltider i gymnasiet?


Svar:

Nacka erbjuder skolmåltider till elever i de kommunala gymnasieskolorna. I och med det så innefattar Nackas bidrag till fristående gymnasieskolor också ersättning för skolmåltider. De fristående skolorna får därmed inte ta ut någon måltidsavgift.

Skolans matsedel finns oftast på respektive skolas hemsida.

Om du har frågor om skolmat - kontakta rektor för din skola.

Fick du svar på din fråga?
86

Hur ansöker jag om ledighet?


Svar:

Du ska kontakta rektor för skolan eftersom det är rektor som beviljar ledighet för enskilda angelägenheter.

Sjukdom eller annan frånvaro anmäls till skolan, enligt din gymnasieskolas rutiner.

Fick du svar på din fråga?
69

När är ansökningsperioden till gymnasieskolorna?


Svar:

All information om gymnasievalet inklusive viktiga datum hittar du på Gymnasieantagningen STORSTHLM:s webbsida.

Länk till Gymnasieantagningens webbsida

Fick du svar på din fråga?
62

Vilka regler gäller för SL-kort för gymnasieelever?


Svar:

Alla Nackaelever i gymnasieskolan har rätt till SL-kort, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Detta gäller fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20. Skolan delar ut SL-kort till eleverna.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: