Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jämför gymnasieskolor

Här hittar du länkar till några webbsidor som ger dig möjlighet att jämföra gymnasieskolor. Det finns även länkar till elevenkäter för skolorna i Nacka samt till en tjänsteskrivelse som handlar om resultat inom gymnasieskolan.

Jämförelsesidor

Välja Skola

Utbildningsguiden presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.
Länk till Utbildningsguidens jämförelsesida för gymnasiet

Gymnasiekvalitet

Ekonomifakta - gymnasiepejl är Svenskt Näringslivs webbsida där du kan hitta information om hur det gått för tidigare årskullar av elever på alla program och skolor i Sverige.
Länk till webbsidan Gymnasiepejl

Elevenkäter

Enkäten till gymnasieeleverna i årskurs 2 är en del av samverkansavtalet om en gemensam gymnasieregion i Stockholms län och genomförs av Storsthlm. Gymnasieenkäten har en femgradig skala där tre ska tolkas som neutralt.
Länk till elevenkäter för gymnasieskolorna i Nacka

Statistik om utbildningsresultat

Nationell statistik

På Skolverkets webbsida hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.
Länk till Skolverkets webbsida med statistik

Sidan uppdaterades: