Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskolans betydelse för barns språkutveckling

En forskare vid Stockholms universitet har på utbildningsnämndens uppdrag genomfört en studie för att få en bild av förskolans betydelse för barns språkutveckling. Resultatet visar att det språkutvecklande arbetet som observerades på förskolorna är bra men går att utveckla.

Att arbeta med barns språkutveckling är en mycket viktig del i förskolans uppdrag. Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att utvecklas maximalt och det språkutvecklande arbetet ger stora möjligheter till detta.

Studien som nyligen genomförts av Ulrika Marklund vid Stockholms universitet visar att det språkutvecklande arbetet som observerades på förskolorna är bra men går att utveckla.

I Nacka genomförs sedan en lång rad år en fonologisk screening av eleverna i förskoleklass. Skillnaderna i screeningpoäng när barnen börjar i förskoleklass kan kopplas till olika arbetssätt i förskolan men också till graden av samsyn i personalgruppen, visar studien.

Faktorer som kan påverka resultaten är hur stort stöd pedagogerna får från kollegor och ledning, barngruppens sammansättning och även föräldrars utbildningsnivå. Pedagogerna på alla förskolor som deltagit i studien menar att det är viktigt med språkutveckling och både på förskolor kopplade till höga liksom låga poäng använde sig pedagoger av språkutvecklande strategier i verksamheten.

Sidan uppdaterades: