Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunallagen är den lag som ger de grundläggande förutsättningarna för hela den kommunala verksamheten. Kommunallagen är en ramlag som talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut.

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Här kan du läsa kommunallagen.

Här följer ett axplock av vad kommunallagen innehåller:

 • Indelningen i kommuner
 • Kommunalt självstyre
 • Vem som är kommunmedlem
 • Regler för hantering och redovisning av kommunal ekonomi
 • Kommunens organisation
 • Grundprinciperna för kommunala beslut (kommunala kompetensen)
 • Hur ett kommunalt beslut överklagas

Kommunala principer sätter ramarna

I kommunallagens andra kapitel så finns de regler som bestämmer vad en kommun får hålla på med; den kommunala kompetensen. Här finns bestämmelser om:

 • Den allmänna kompetensen: Kommunen ska ägna sig åt sådant som är av allmänt intresse för kommunmedlemmarna.
 • Lokaliseringsprincipen: Det allmänna intresset ska ha anknytning till kommunens område och dess medlemmar.
 • Likställighetsprincipen: Kommunen ska behandla sina medlemmar lika)
 • Retroaktivitetsförbudet: Kommunen får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för kommunens medlemmar)
 • Självkostnadsprincipen: Kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kommunens kostnader för tjänster och nyttigheter.
 • Kompetens i näringslivsfrågor: Kommunal näringsverksamhet är enbart tillåten om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

Det finns en del undantag från principerna i kommunallagen. Det finns också många intressanta rättsfall som tydliggör inom vilka ramar ska hålla sig till.

Sidan uppdaterades: