Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beställning av vakttjänster

På denna sida hittar du information om hur du beställer vakttjänster från upphandlat företag.

Vid behov av extra vakt

Om behov av extra bevakning/kontroll kring möten uppstår där risk finns för oroligheter (eller historik finns med sådant) ska extra vakt bokas. Detta ska ske i så god tid som möjligt innan mötet (senast två arbetsdagar innan mötet).

Den ordinarie ordningsvakten i Stadshuset kan inte avdelas för sådana sidouppdrag då denne har sitt huvudsakliga uppdrag och bevakningsområde i och omkring entrén i Stadshuset samt ytorna kring receptionen, vilka inte får lämnas obevakade.

Vid möten i Stadshuset rekommenderas att ni bokar en extra ordningsvakt (inte en väktare). Merkostnaden är marginell. Väktare lämpar sig mer för extra rondering i bil etc. Var tydliga med vilken kategori av vakt ni önskar i er beställning.

Beställningsuppgifter/referens ska finnas med samt även ansvarskod för beställande enhet.

Kontaktuppgifter för beställning av vakttjänster:

drift.sthlm@cubsec.se

Gruppnummer arbetsledning Cubsec Sthlm:

010-410 56 29

Relaterad information: Bevakningskameror

Sidan uppdaterades: