Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här hanterar vi enkäter i Nacka kommun

Nacka kommun välkomnar enkäter som en naturlig del av vår vision om öppenhet och mångfald. Genom att besvara enkäter kan vi sprida information om hur vi arbetar och prioriterar vår verksamhet, men också lära oss mer om hur andra jobbar med frågor som är viktiga för Nackas utveckling.

Normalt sett kommer enkäter först till registrator@nacka.se eller info@nacka.se och därefter fördelas dessa ut beroende på vad som efterfrågas. Ett mindre antal kommer direkt till en enskild verksamhet. Glöm då inte att registrera enkäten i Platina enligt informationshanteringsplanen för allmän administration (PDF-dokument, 323 kB), sidan 13.

Vad menas med ”av vikt”?

 • Enkätsvar som är viktiga för den verksamheten du företräder
 • Enkätsvar som är viktiga för kommunen i stort, till exempel enkäter som förekommer i olika tävlingssammanhang
 • Om enkäten berör flera verksamheten

Hur du sparar era enkätsvar

 • Be avsändaren för enkäten att få ta del av de egna enkätsvaren
 • Ta skärmdumpar på era svar och spara dessa i en fil
 • Skriv ut enkäten, om möjligt, och notera era enkätsvar för respektive fråga
 • Om det är svårt att spara alla svaren i någon form, notera enskilda viktiga svar i Platina

Ytterst ansvarig för hantering av tilldelade enkäter är respektive enhetschef.

Samordning av enkäter

Inkomna enkäter fördelas till verksamheten som berörs och ibland kan det vara flera verksamheten som behöver svara på samma enkät. De verksamheter som har fått samma enkät ansvarar då tillsammans för att samordna, svara och diarieföra.

Ibland kan det inkomma enkäter direkt till en enhet och då ansvarar mottagande enhet för samordningen om de berör flera verksamheter.

Tips - boka gärna in ett möte med övriga verksamheter och besvara enkäten gemensamt.

Skickar ni ut egna enkäter?

När vi själva skickar ut enkäter är det några saker som också kan vara viktiga att tänka på;

 • Tänk på att det ska vara en tydlig avsändare och syfte med enkäten
 • Diarieför enkäten om den skickas utanför Nackas organisation eller om den är av vikt för er fortsatta verksamhet

Enkäter som innehåller personuppgifter följer gallringsfristen enligt informationshanteringsplanen för allmän administration (PDF-dokument, 323 kB), se sidan 5.

Sidan uppdaterades: